apps

 • SŁUCHAJ ONLINE
Legnica w Programie 100 obwodnic


Na ogłoszonej przez ministerstwo infrastruktury liście budowy 100 obwodnic jest także nasze miasto. Obwodnica ma powstać w ciągu drogi krajowej nr 94. Jak informuje ministerstwo, zostały już przygotowane środki na prace projektowe. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie 100 obwodnic pozwoli na budowę tego ważnego obejścia poza granicami miasta. Planowana data ogłoszenia przetargu to I kwartał 2023 r. „Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 94 na kierunku od granicy państwa do Wrocławia. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej Legnicy. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju” – czytamy w komunikacie ministerstwa infrastruktury. Stan prac przygotowawczych: Inwestycja będzie realizowana przy współpracy z Prezydentem Miasta Legnica. Długość odcinka miejskiego i pozamiejskiego wynosi łącznie ok. 3,6 km, w tym na terenie pozamiejskim, realizowanym przez GDDKiA ok. 2,8 km. Inwestycja jest na etapie uzgodnienia treści porozumienia pomiędzy GDDKiA a Prezydentem Miasta Legnica o współpracy przy sporządzaniu opracowań projektowych. Obwodnice mają powstać także w Głogowie Oławie, Kaczorowie Złotym Stoku, Międzyborzu i Miliczu. 

Obwodnica Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12

 • Stan prac przygotowawczych:
  Prace przygotowawcze zostały rozpoczęte dzięki ujęciu na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych. W I etapie realizacji planuje się wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Koncepcję Programową wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. W II etapie realizacji planuje się roboty budowlano-montażowe i nabycie nieruchomości.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2022 r. 
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

  Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie miasta Głogowa, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta. Dzięki tej obwodnicy Głogów zyska nową przeprawę przez Odrę, co znacząco powinno skrócić czas potrzebny na przejazd przez miejscowość.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Kaczorowa w ciągu drogi krajowej nr 3

 • Stan prac przygotowawczych:
  Zostały zabezpieczone środki na rozpoczęcie prac przygotowawczych z budżetu państwa. Oprócz obejścia miejscowości realizowana będzie również przebudowa drogi krajowej nr 3 w kierunku Jeleniej Góry w ramach zadania komplementarnego. Obecnie trwają prace projektowe na etapie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie 100 obwodnic pozwoli na budowę tego ważnego obejścia jako zadania priorytetowego.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: I kw. 2023 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Kaczorowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków – Jelenia Góra.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Kaczorowie. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej nr 3 dzięki planowanej przebudowie. Poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94

 • Stan prac przygotowawczych:
  Zostały zabezpieczone środki na prace przygotowawcze. Prowadzone prace projektowe we współpracy z miastem. Decyzja o ujęciu inwestycji w Programie 100 obwodnic pozwoli na budowę tego ważnego obejścia poza granicami miasta.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: I kw. 2023 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 94 na kierunku od granicy państwa do Wrocławia.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej Legnicy. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód  wzdłuż drogi krajowej nr 94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Międzyborza w ciągu drogi krajowej nr 25

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: III kw. 2024 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Międzyborza jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na kierunku północ-południe od drogi ekspresowej S8 w kierunku korytarza drogi krajowej nr 11 i niedawno zakończonej obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, która jest jednym z pierwszych elementów przyszłego korytarza drogi ekspresowej S11, planowanej do realizacji w przyszłej perspektywie UE.

  Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Międzyborzu.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: II kw. 2024 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z uwagi na przebieg dogi krajowej nr 15 przez centrum Milicza. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem, w ciągu drogi krajowej nr 11, a Trzebnicą w ciągu drogi krajowej nr 5.  Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej. Jest to również jeden z ważnych korytarzy pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem.
  Ruch przebiegający od Wrocławia w kierunku północnym ominie miasto, przez co nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Miasto zostanie odciążone poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z drogi przebiegającej przez ścisłą zabudowę miejską.

  Zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94

 • Stan prac przygotowawczych:
  Zadanie znajduje się na wstępnym etapie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace koncepcyjne dla obejścia miejscowości.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: I kw. 2024 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z drogi krajowej nr 94. Droga krajowa nr 94 jest drogą alternatywną dla autostrady A4, co w sytuacji występowania wypadków na A4 koncentruje duży ruch w Oławie. Ponadto, budowa obwodnicy upłynni ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.

  Nowo wybudowana obwodnica pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego na terenie miasta Oławy, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców miasta.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu drogi krajowej nr 46

 • Stan prac przygotowawczych:
  Dla inwestycji nie były prowadzone prace przygotowawcze.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu: I kw. 2024 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który generuje droga krajowa nr 46. Jest to ruch kierujący się od Opola i autostrady A4 w kierunku Kotliny Kłodzkiej i dalej do przejścia w Kudowie Zdroju. Ponadto obejście miejscowości będzie również brało pod uwagę wyniki rozbudowy korytarza drogi krajowej nr 8 pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem.

  Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców. Będzie możliwy dalszy rozwój turystyki.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.


Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54