apps

  • SŁUCHAJ ONLINE
Milion złotych dla PWSZ w Legnicy


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło listę 15 publicznych uczelni zawodowych do których trafi 15 mln zł z Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości. Każda z uczelni otrzyma milion złotych. W tym gronie znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Warto zaznaczyć, że już po raz drugi raz uczelnia stała się beneficjentem rządowej subwencji. Wyniki tegorocznej, drugiej edycji projektu, ogłosił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wsparcie w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości jest zagwarantowane w Konstytucji dla Nauki. Co roku maksymalnie 15 publicznych uczelni zawodowych, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami, jeśli chodzi o zawodowe losy swoich absolwentów - otrzymuje dodatkowe pieniądze. Szef MNiSW zwrócił uwagę, że uczelnie zawodowe kształcą bardzo praktycznie, zgodnie z potrzebami konkretnego regionalnego rynku pracy. Aby docenić osiągnięcia tych uczelni już po raz drugi przeprowadzamy konkurs na tzw. Dydaktyczną Inicjatywę Doskonałości. W oparciu o bardzo szczegółowe dane wyłaniamy 15 uczelni, które najlepiej kształcą pod kątem potrzeb rynku pracy - powiedział minister Gowin. W tym roku 7 uczelni znalazło się w gronie nagrodzonych po raz pierwszy, nagroda jest niebagatelna - to 1 milion zł.  Wyniki tego konkursu i fakt, że absolwenci uczelni zawodowych są coraz lepiej przygotowani do zmierzenia się z rynkiem pracy, coraz lepiej oceniani przez pracodawców, to powód do wielkiej satysfakcji dla uczelni i ministerstwa - zaakcentował minister nauki. Premia finansowa jest wypłacana uczelniom w formie subwencji, która zapewnia większą elastyczność w dysponowaniu pieniędzmi. Uczelnie mogą wydać środki na cele, które podniosą jakość kształcenia, np. na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków w uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów.

 

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54