apps

  • SŁUCHAJ ONLINE
W Bolesławcu powstanie Centrum Dawnych Technik Garncarskich


Komitet Monitorujący Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska zatwierdził dofinansowanie projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”  w wysokości 2 410 606,73 euro. Partnerami projektu są Gmina Miejska Bolesławiec - partner wiodący, Gmina Miejska Kłodzko, Miasto Jaroměř (Republika Czeska). W ramach projektu, realizowanego we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, planowane jest utworzenie w miastach partnerskich trzech centrów popularyzujących dawne rzemiosła. Centra związane będą z zabytkowymi obiektami, w których przeprowadzone będą prace renowacyjne i adaptacyjne. Oprócz tych działań przewidziano powstanie czterech stałych ekspozycji i zorganizowanie siedmiu tematycznych wystaw czasowych wraz z zakupem odpowiedniego  wyposażenia. Projekt przewiduje także działania promujące szlak turystyczny „Via Fabrilis”, poprzez zorganizowanie różnorodnych działań warsztatowych i pokazów w różnych punktach znajdujących się na nowej, liczącej ok. 250 km części szlaku. W ramach projektu planowane jest również przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych dla 38 instytucji związanych z dawnymi rzemiosłami: 22 po stronie polskiej i 16 po stronie czeskiej.  W Bolesławcu, przy współpracy z Muzeum Ceramiki, zostanie przeprowadzona modernizacja garncarni przy ul. Widok 1b, mającej charakter zabytku techniki i przystosowanie jej do funkcji Centrum Dawnych Technik Garncarskich. Obiekt ten w ciągu ostatnich 25 lat był nieużytkowany lub użytkowany jedynie częściowo. Planowane prace konserwatorsko-budowlane mają na celu wyeksponowanie walorów zachowanego pieca garncarskiego jako zabytku techniki, poprawę jego stanu technicznego oraz stworzenie przestrzeni do realizacji warsztatów z zakresu technik dawnego garncarstwa oraz projektów wystawienniczych. Wartość projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”  wynosi łącznie 3 402 287, 89 euro. Działania główne polegają na uruchomieniu Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu, Centrum Zdobnictwa Papieru w Jaroměřu, Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku, organizacji warsztatów i pokazów popularyzujących dawne rzemiosła oraz wystaw popularyzujących dawne rzemiosła. Wartość projektu w części dotyczącej Bolesławca stanowi 1 424 987,89 euro (5.744.000 zł), w tym: środki zewnętrzne - 4 786 084 zł (83 %), wkład własny - 957 916 zł  (17%). Czas trwania projektu zaplanowano od kwietnia 2019 do końca grudnia 2021 r. Więcej na www.boleslawiec.euReklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54