• SŁUCHAJ ONLINE
W Legnicy zostaną zorganizowane półkolonie
W okresie wakacji, od 28 czerwca do 20 sierpnia, w Legnicy działać będą półkolonie. To sprawdzona przez lata legnicka specjalność, zapewniająca dzieciom bezpieczny, tani, i atrakcyjny wypoczynek.

 Gdzie i kiedy odbędą się letnie półkolonie?

•    Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kamienna 20 A

I turnus – od 28.06.2021 r. do 9.07.2021 r.,

II turnus – od 12.07.2021 r. do 23.07.2021 r.

 

•    Szkoła Podstawowa  nr 4, ul. Piastowska 3

I turnus – od 28.06.2021 r. do 9.07.2021 r.,

II turnus – od 12.07.2021 r. do 23.07.2021 r.

 

•    Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Polarna 1

I turnus – od 26.07.2021 r. do 6.08.2021 r.,

II turnus – od 9.08.2021 r. do 20.08.2021 r.  

 

•    Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Marynarska 31

I turnus – od 26.07.2021 r. do 6.08.2021 r.,

II turnus – od 9.08.2021 r. do 20.08.2021 r.

 

Opłata za 1 dzień półkolonii wynosi 20 zł (udział w turnusie dziesięciodniowym to koszt 200 zł). Uczniowie posiadający aktualną decyzję MOPS-u i korzystający z bezpłatnych obiadów na półkolonie kwalifikowani są w pierwszej kolejności. Udział tych uczniów w półkoloniach jest bezpłatny.

W tym roku organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży reguluje reżim sanitarny oraz wytyczne GIS, MZ i MEN. Zgodnie z nimi dyrektorzy szkół, w których prowadzone są półkolonie, organizują dzieciom wypoczynek głównie na terenie szkół, świetlic szkolnych, sal gimnastycznych i komputerowych czy boiskach szkolnych. Planowane są także wycieczki autokarowe i zajęcia w plenerze organizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zajęcia w czasie wolnym od nauki to przede wszystkim zapewnienie dzieciom aktywnego wypoczynku oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

 

Szczegóły dotyczące prowadzonych zajęć w okresie trwania półkolonii w szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1

Uczestnicy mają zapewnionych wiele atrakcji, m.in. udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych: spartakiady, zajęcia sportowe z elementami wschodnich sztuk walki oraz fitness, zajęcia szachowe i robotyka. Podczas warsztatów prowadzone będą: malowanie piaskiem, szycie i wyrabianie świec, zajęcia plastyczne i artystyczne (sensoplastyka), zajęcia muzyczno-rytmiczne oraz taneczne i piosenkarskie, będą też zajęcia wychowawcze dotyczące asertywności, uzależnień i zdrowego stylu życia (zajęcia z pielęgniarką i funkcjonariuszami Straży Miejskiej). Dodatkowo planowane są wyjścia na terenie miasta do Muzeum Miedzi, bibliotek miejskich, sal zabaw, kina Helios, palmiarni i Zamku Piastowskiego oraz wycieczki autokarowe i zajęcia w plenerze – Gospodarstwo „Stary Młyn” Dunino, Gospodarstwo „Pole Wyobraźni” Chwalimierz.

Szkoła Podstawowa nr 4

Dla uczestników zaplanowano: wycieczki autokarowe całodniowe, krajoznawczo-turystyczne, wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego, spacery po parku Miejskim, zabawy ruchowe, zawody strzeleckie w siedzibie LOK, wycieczki na kąpielisko „Kormoran”, zajęcia rekreacyjne na basenie, piesze wycieczki turystyczno-krajoznawcze, udział w rozgrywkach sportowych organizowanych przez OSiR, zajęcia sportowe w sali gimnastycznej i boisku szkolnym, zajęcia z elementami socjoterapii adresowane do dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, które nie radzą sobie z napięciami i lękami spowodowanymi izolacją społeczną oraz długotrwałym brakiem kontaktu z rówieśnikami z powodu COVID. W programie znajdą się także konkursy muzyczne, taneczne i plastyczne, spotkanie z policjantem i strażnikiem miejskim pod hasłem „Bezpieczne Wakacje”, wyjście do kina Helios i kina Piast (zgodnie z aktualnym repertuarem), zwiedzanie wystaw w Muzeum Miedzi i zajęcia plastyczne.

Szkoła Podstawowa nr 7

Program obejmuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, konkursy, turnieje, zajęcia na sali gimnastycznej, zajęcia basenowe, warsztaty kreatywne, warsztaty z robotyki i małego chemika, warsztaty rzemiosł dawnych, warsztaty teatralne, wyjścia i wyjazdy  w teren otwarty, np. do parku.

Szkoła Podstawowa nr 9

W programie m.in. zajęcia sportowe ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej, boisku szkolnym oraz szkolnym placu zabaw; zajęcia i konkursy muzyczne, taneczne i plastyczne („Miłe chwile spędzone razem”, „Wspólna zabawa”, karaoke); zajęcia komputerowe - gry dydaktyczne, robotyka i kodowanie; warsztaty naukowe - elektryczność „Opowieść o prądzie”, warsztaty plastyczno-techniczne i artystyczne (tkactwo), wycieczki dydaktyczno-rekreacyjne do Starego Młyna w Duninie, Dobkowa i Myśliborza oraz całodniowe wycieczki autokarowe do gospodarstw agroturystycznych (Osada Danieli).

Młodzieżowe Centrum Kultury

MCK przygotowało ofertę ciekawych zajęć i warsztatów. Wszystkie proponowane formy mają charakter zajęć otwartych, są nieodpłatne i prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w MCK. Zajęcia przeprowadzone zostaną w dwóch budynkach: przy ul. Mickiewicza i Rataja, aby w pełni wykorzystać pracownie, jakimi dysponuje placówka.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54