• SŁUCHAJ ONLINE
O folklorze w Legnicy


W Legnicy 25-26 X odbędzie się Spotkanie Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej. Po raz pierwszy jego członkowie spotkają się w Akademii Rycerskiej w Legnicy. Gospodarzami spotkania będą członkowie i kierownictwo łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera. Przyjadą goście m.in z Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Pyrzyc i Goleniowie i Poznaniu, zrzeszeni w Porozumieniu Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej.-Spotykamy się, by omówić prace przygotowawcze do festiwali, wymienimy się informacjami na temat nowych rozwiązań w dziedzinie promocji kultury ludowej, a także na temat zespołów folklorystycznych. Mówi Jerzy Starzyński z łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca Kyczera 


Program spotkania:

 25 października 

Godz. 14.00

- początek obrad, przywitanie gości: Jerzy Starzyński ŁZPiT „Kyczera” – MFF „Świat pod „Kyczerą”, Grzegorz Szczepaniak LCK, Tadeusz Krzakowski- Prezydent Legnicy (ewent. Krzysztof Duszkiewicz - Zastępca Prezydenta Legnicy)

- wystąpienie zaproszonych gości: Emil Dimitrov – Wicesekretarz Generalny FIDAF, Maria Szupiluk Dyrektor FIDAF w Europie, Jarmila  Mrnustikova – Sekretarz Generalny IOV CR, Klemens Skoda - "Domowina"; wystąpienia przedstawicieli partnerskich instytucji MFF „Świat pod Kyczerą”, 

Godz. 15.00

- prezentacja tegorocznych edycji Festiwali – sukcesy i trudności (wystąpienie każdej ze stron 7-8 minut)

Godz. 16.00

- prezentacja planów festiwalowych na 2020 rok (terminy festiwali, zespoły, możliwości współpracy między sygnatariuszami PFFPZ) - dyskusja

Godz. 17.00

- występ zespołów „Kyczera” i „Legnica” (Sala Królewska Akademii Rycerskiej)

 26 października

Godz. 10.00

Dyskusja na następujące tematy:

- promocja festiwali zrzeszonych w PFFPZ

- wiarygodność zespołów zapraszanych przez organizatorów festiwali zrzeszonych w PFFPZ 

- sytuacje trudne i konfliktowe podczas festiwali

- inne, zgłoszone przez uczestników spotkania
Godz. 14.00

- prezentacja historii i kultury Łemków, z akcentem na ich działalność na Dolnym Śląsku 

- MFF „Świat pod Kyczerą” jako jedno z narzędzi budowania tożsamości kulturowej Łemków oraz dialogu środowiskowego

- warsztaty tańców łemkowskich 

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
plus@legnica.fm

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
serwis@legnica.fm
radio@legnica.fm
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
reklama@legnica.fm

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
antena@legnica.fm

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

drogi@legnica.fm

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

kultura@legnica.fm


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Sekretariat
 • tel. (76) 856-08-18
 • fax. (76) 856-06-66
 • plus@legnica.fm
 • Serwis/informacje
 • tel. (76) 856-08-88
 • serwis@legnica.fm
 • radio@legnica.fm
 • Reklama
 • tel. (76) 856-07-77
 • tel. (76) 856-06-28
 • reklama@legnica.fm
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Antena
 • tel. (76) 852-53-54
 • antena@legnica.fm
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia wydarzeń kulturalnych
 • kultura@legnica.fm