• SŁUCHAJ ONLINE
W poszukiwaniu "Kaczawskich storczyków"
Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze zapra­sza w niedzielę 29 maja na wycieczkę przyrodniczą "Storczyki Gór Kaczawskich". W planie jest wyjazd do Grudna w poszu­ki­wa­niu stor­czy­ków: buław­nika wiel­ko­kwia­to­wego, buław­nika mie­czo­list­nego, gnieź­nika leśnego, obu­wika pospo­li­tego i innych kal­cy­fil­nych gatun­ków roślin: orlika pospo­li­tego, wil­czej jagody, lilii zło­to­głów. Dalej zaplanowany jest przejazd do Wojcieszowa i spa­cer po Rezerwacie „Góra Miłek”. Tam są sta­no­wi­ska pod­ko­lana bia­łego, buław­ni­ków, podej­źrzona księ­ży­co­wego, ożanki pie­rza­sto­siecz­nej czy irgi zwyczajnej.

Wycieczkę poprowadzi Marian Bochynek, prze­wod­nik sudecki 601 342 177.

Termin: 29 maja 2022 (niedziela), zbiórka chętnych na par­kingu przy Biedronce na Zabobrzu przy Alei Jana Pawła II o godz. 10:00.

Planowany czas trwania wycieczki to 6 godzin. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54