• SŁUCHAJ ONLINE
Współpraca samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi


Od 7 do 30 czerwca 2021 r. trwają ogłoszone przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2022 r.

Formularze z uwagami do projektu można składać: osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na platformie ePUAP. Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się pod adresem: https://umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/ogloszenie-o-rozpoczeciu-konsultacji-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dol-1/ 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych ul. Hugona Kołłątaja 31/1, 250-004 Wrocław

www.dfop.org.pl
www.facebook.com/dfop.org
www.maleinicjatywy.pl
www.facebook.com/maleinicjatywy

www.wro-ngo.pl 
www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych 

www.malegranty.pl 
www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty
www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu

Organizacje pozarządowe skupiające aktywnych obywateli i podejmujące działania na rzecz społeczności lokalnych są ważnym ogniwem regionalnej wspólnoty samorządowej, jaką stanowi województwo. Z roku na rok rośnie ich rola w kreowaniu pozytywnych zmian w środowisku lokalnym, co ma również wpływ na rozwój regionu. Jako podmioty silnie osadzone w lokalnych realiach doskonale znają potrzeby i problemy mieszkańców na danym terenie. Organizacje, których liderami są niejednokrotnie miejscowe autorytety, pobudzają aktywność obywatelską, uczą dialogu społecznego, są niezastąpionym „łącznikiem” pomiędzy obywatelami, a władzą. Z tego wynika specyficzna rola sektora pozarządowego – ważnego partnera Samorządu Województwa Dolnośląskiego – umożliwiającego skuteczną realizację wspólnego, długofalowego celu, jakim jest dążenie do harmonijnego rozwoju regionu i wysokiej jakości życia dolnośląskiej społeczności.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54