apps

  • SŁUCHAJ ONLINE
Wybierz czyste zasady!


Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna kampanię informacyjną „Wybierz czyste zasady!”. Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwa o szkodliwym oddziaływaniu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka i środowisko naturalne oraz przypominanie o nałożonych na mieszkańców Dolnego Śląska obowiązkach określonych w uchwałach antysmogowych – tłumaczy Maciej Zathey, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego. 


Luty i marzec są czasem z najgorszą jakością powietrza na Dolnym Śląsku – mówi Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego.

Miesiąc marzec natomiast, jest ostatnim miesiącem „sezonu grzewczego”, w którym wielu Polaków podejmuje decyzję o zmianach w sposobie ogrzewania swoich domów. Kampania informacyjna potrwa do końca marca. Wśród zaplanowanych działań są m.in. spoty telewizyjne i radiowe. Edukacyjne animacje będą odtwarzane w pociągach Kolei Dolnośląskich i kinach DCF.

 Dolnośląski sejmik podjął trzy uchwały antysmogowe w listopadzie 2017 roku: 
- Uchwała dla Wrocławia – zakazująca od 1 lipca 2028 r. opalania budynków paliwami stałymi;
- Uchwała dla dolnośląskich uzdrowisk - zakazująca w większości z nich od 1 lipca 2028 r. opalania budynków paliwami stałymi; 
- Uchwała dla pozostałej części województwa dolnośląskiego –– przy dalszym opalaniu węglem, obowiązek przejścia od 1 lipca 2028 roku na nowoczesne, niskoemisyjne kotły, spełniające wymóg klasy 5.

Narzędzia
•    Portal www.czystezasady.pl to strona internetowa kampanii, kierowana do mieszkańców Dolnego Śląska, na której znajdują się m.in. materiały kampanijne, informacje o możliwościach dofinansowania wymiany kotłów, kontakt do doradców energetycznych, treść dolnośląskich uchwał antysmogowych oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące uchwał antysmogowych.
•    Ważnym elementem strony internetowej kampanii jest aplikacja „klasyfikator antysmogowy” – test w formie quizu – w którym każdy Dolnoślązak, po anonimowym udzieleniu odpowiedzi na kilka zamkniętych pytań, uzyska precyzyjną informację jakie wymagania stawiają przed nim uchwały antysmogowe;
•    konto FB kampanii – stanowi źródło aktualności, porad, dobrych praktyk i informacji na temat zanieczyszczenia powietrza na Dolnym Śląsku i uchwał antysmogowych;
•    plakaty antysmogowe - nośnik kampanii rozsyłany do wszystkich dolnośląskich gmin i powiatów z listem od Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. Plakaty, w nakładzie ponad 11 tys. egzemplarzy, mają zostać rozdystrybuowane w miejscach użyteczności publicznej – takich jak urzędy, szkoły czy przychodnie;
•    spoty telewizyjne – to dwa różne 30 sekundowe filmy edukacyjne, emitowane w TVP Wrocław w łącznej liczbie 400, prezentujące właściwe zachowania mieszkańców na rzecz zmniejszenia zjawiska zanieczyszczenia powietrza na Dolnym Śląsku;
•    spoty radiowe – to dwa 30 sekundowe spoty edukacyjne prezentujące właściwe zachowania mieszkańców na rzecz zmniejszenia zjawiska zanieczyszczenia powietrza na Dolnym Śląsku;
•    animacja antysmogowa –  edukacyjna animacja w formie komiksowej, która odtwarzana będzie bez dźwięku w pociągach Kolei Dolnośląskich i kinach DCF.

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54