• SŁUCHAJ ONLINE
W powiecie bolesławieckim przybywa miejsc pracy


Podczas lutowej XXX Sesji Rady Powiatu radni zapoznali się między innymi z informacją o realizacji zadań w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu i łagodzeniu skutków, jakie Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu przeprowadził w 2016 roku.

W powiecie bolesławieckim w 2016 roku, tak jak w latach poprzednich, wystąpił znaczny spadek bezrobocia, o czym świadczy stopa bezrobocia na poziomie 5,9%. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1852 osoby. Korzystanie z szerokiego wachlarza usług i instrumentów rynku pracy, właściwe dostosowanie pomocy do potrzeb bezrobotnych i pracodawców, wpływa znacznie na poprawę sytuacji rynku pracy powiatu bolesławieckiego.

Wiadomo, że bezrobocie prowadzi do wielu problemów społeczno – ekonomicznych. Ważnym elementem pracy z osobą bezrobotną jest ustalenie indywidualnego planu działania oraz dokonanie profilowania wsparcia, które zapewnia szybsze i lepsze dostosowanie pomocy. Obowiązek realizacji tych zadań spoczywa na doradcach klienta, którzy w Centrum Aktywizacji Zawodowej udzielają pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

Ponadto w Centrum Aktywizacji prowadzone są usługi poradnictwa zawodowego gdzie zainteresowani podczas indywidualnych porad przygotowywani są do podejmowania trafnych decyzji zawodowych.

Finansowanie m.in. szkoleń, przygotowań zawodowych dorosłych, staży, stypendiów za kontynuację nauki, studiów podyplomowych, zwrotów kosztów dojazdu do pracy, dotacje na rozpoczęcie działalności, poradnictwo specjalistyczne oraz warsztaty trenerskie przyczyniły się do spadku bezrobocia w 2016 roku.

Więcej informacji na stronie powiatu bolesławieckiego

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54