apps

  • SŁUCHAJ ONLINE
Zmodernizują oczyszczalnię ścieków w Raszówce


Planowana inwestycja pozwoli między innymi dostosować istniejącą oczyszczalnię do przyjęcia większej ilości ścieków komunalnych, a także przyczyni się do poprawy jakości środowiska. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raszówce jest już faktem. To jeden z najbardziej palących problemów Gminy Lubin w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Na inwestycję pozyskane zostały pieniądze w kwocie ponad 1mln 750 tys. złotych. Mówi Maja Grohman, rzecznik prasowy Wójta Gminy Lubin.


Dotacja przyznana PGKGL w wysokości ponad 1mln 750 tys. złotych, przeznaczona zostanie w całości na modernizację oczyszczalni ścieków w Raszówce, natomiast ponad 406 tysięcy złotych, których beneficjentem jest gmina wydatkowane będą przebudowę przepompowni ścieków w Raszówce i Gogołowicach. Dodajmy, że koszt kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Raszówce to blisko 4 mln zł.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54