• SŁUCHAJ ONLINE
Wprowadzono zakaz wstępu do lasu


Zakaz wstępu do lasów wprowadza Nadleśnictwo Lubin. Będzie obowiązywał do odwołania. Dotyczy terenów najbardziej zniszczonych podczas ubiegłotygodniowego orkanu Ksawery.


 

Decyzja nr 29/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin

z dnia 9 października 2017

w sprawie zakazu wstępu na teren Nadleśnictwa Lubin

Zn. spr. ZZO.712.1.2017

 

Na podstawie § 22 ust.3 Statutu Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. oraz na podstawie art 26 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 1991 nr 101 poz.444 z poźn. zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Ze względu na zniszczenia i uszkodzenia drzewostanów przez huraganowe wiatry (orkan Xavier) w kompleksach leśnych położonych w leśnictwach Szklary, Polkowice i Sieroszowice, na terenie Nadleśnictwa Lubin, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego, wprowadzam zakaz wstępu do lasu na terenie wymienionych leśnictw od dnia 9.10.2017 r. do odwołania

 

§ 2

 

Teren objęty zakazem wstępu obejmuje kompleksy leśne położone na zachód od drogi S3, pomiędzy miejscowościami Polkowice -Parchów, Sucha Górna - Sieroszowice oraz Szklary Górne – Sobin, obszar zaznaczono na mapie (załącznik nr1).

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                  NadleśniczyLegnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
plus@legnica.fm

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
serwis@legnica.fm
radio@legnica.fm
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
reklama@legnica.fm

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
antena@legnica.fm

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

drogi@legnica.fm

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

kultura@legnica.fm


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Sekretariat
 • tel. (76) 856-08-18
 • fax. (76) 856-06-66
 • plus@legnica.fm
 • Serwis/informacje
 • tel. (76) 856-08-88
 • serwis@legnica.fm
 • radio@legnica.fm
 • Reklama
 • tel. (76) 856-07-77
 • tel. (76) 856-06-28
 • reklama@legnica.fm
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Antena
 • tel. (76) 852-53-54
 • antena@legnica.fm
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia wydarzeń kulturalnych
 • kultura@legnica.fm