• SŁUCHAJ ONLINE
Są wyniki urzędniczej kontroli w palmiarni
 Urząd Miasta Legnicy poinformował, że zakończono kontrolę w zakresie „Realizacji umów i prawidłowości utrzymania zabytkowej Palmiarni w Legnicy” przeprowadzoną w Legnickim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Legnicy. Kontrolę przeprowadził  Wydział Organizacji Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnicy.

W oficjalnym komunikacie legnickiego Ratusza czytamy:

 

"Rozpoczęto ją (kontrolę -przyp.red.) 8.11.2021 r. w zakresie realizacji umów utrzymania palmiarni w latach 2020-2021, z uwzględnieniem  dowodów i faktów wykraczających poza ten okres, mających wpływ na kontrolowany obszar. Celem kontroli było wyjaśnienie wszystkich kwestii związanych z prawidłowym zarządzaniem obiektem przez spółkę LPGK i szczególnie sprawowaniem właściwej opieki nad znajdującymi się tam zwierzętami. 

 

Mając na uwadze ustalenia kontroli, zobowiązano Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej do:

 

1 )      prowadzenia szczegółowych i rzetelnych rejestrów i ewidencji dokumentujących inwentarz oraz fakt pielęgnacji fauny i flory, przy jednoczesnym uzgodnieniu sposobu prowadzenia ewidencji i rejestrów z Zamawiającym,

2)      ustalenia przyczyn ubytku papugi senegalskiej oraz podjęcie adekwatnych działań następczych zgodnie z umową, w zależności od wyników poczynionych ustaleń,

3)      uzupełnienie braków kadrowych w ten sposób, aby Wykonawca
w prawidłowy sposób wykonywał postanowienia umowy zawartej z Zamawiającym,

4)      każdorazowego informowania Zamawiającego o fakcie wystąpienia okoliczności mogących w sposób istotny wpłynąć na prawidłowość realizacji umowy i podejmowania działań mających na celu usunięcie tych okoliczności w uzgodnieniu z Zamawiającym.

 

Wyniki przeprowadzonej kontroli i analizy realizacji umów nie dały podstaw do stwierdzenia, że warunki bytowe przybywających w obiekcie zwierząt nie zostały zapewnione. Potwierdziły to wydane 8.11.2021 r. i 19.11.2021 r., jak i wcześniejsze protokoły Powiatowego Lekarza Weterynarii, dotyczące sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, gdzie  „nie stwierdzono naruszenia właściwych warunków bytowania z uwagi na zapewnienie wszystkim utrzymywanym gatunkom możliwości egzystencji zgodnie z potrzebami danego gatunku”.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54