• SŁUCHAJ ONLINE
Zdobądź pieniądze na własny biznes


Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy informuje, że do dnia 15.10.2021 r.  są przyjmowane  wnioski w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 Dotyczą one działalności w ramach projektów:

 1. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie legnickim (V)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne,
 2. Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 roku życia w powiecie legnickim (2020) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO) – projekt skierowany jest do osób od 30 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne.

Posiedzenia Komisji opiniujących wnioski będą się odbywały w terminach do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania środków zostanie wydana również w ww. terminie.
Zgodnie z założeniami na 2021 rok w ramach powyższych projektów maksymalna kwota dofinansowania o jaką będzie można się ubiegać wynosi  24 000 zł.
            Do wniosku obowiązkowo należy załączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. poz. 1543).
Druk wniosku i formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis jest do pobrania na stronie internetowej www.legnica.praca.gov.pl/dokumenty do pobrania.
Z uwagi na stan epidemii wnioski będą przyjmowane następująco:

 1. pocztą na adres:
  • 59-220 Legnica ul. Gen. Władysława Andersa 2 (bezrobotni zarejestrowani w Legnicy)
  • 59-225 Chojnów Rynek 20 (bezrobotni zarejestrowani w Chojnowie)
 2. drogą elektroniczną poprzez portal www.praca.gov.pl/inne pismo do urzędu (złożenie wniosku w formie elektronicznej wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP)
 3. osobiście poprzez skrzynkę podawczą zlokalizowaną przy wejściu do Urzędu:
 • w Legnicy, ul. Gen. Władysława Andersa 2 
 • w Chojnowie, Rynek 20.

Najszybciej wszelkie formalności załatwiane są drogą elektroniczną - mówi Otylia Kostrzycka-- Tułacz z Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy


Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej muszą posiadać indywidualny plan działania (IPD), przygotowywany przez doradcę klienta z Powiatowego Urzędu Pracy z Legnicy przy udziale bezrobotnego. W przypadku pytań w sprawie IPD proszę kontaktować się telefonicznie ze swoim doradcą klienta.
W razie pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy Urzędu pod numerami telefonów:

 • w Legnicy tel. 76/ 722-52-45 lub 76/ 722-52-21
 • w Chojnowie tel. 76/ 818-85-25 wew.26


Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54