• SŁUCHAJ ONLINE
LPWiK zakończyło kolejne inwestycje z dofinansowanie unijnym


Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zakończyło realizację kolejnych etapów inwestycji, dofinansowanych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Pierwszy etap zrealizowano w latach 2014 – 2015, natomiast obecnie zadania z etapów drugiego i trzeciego.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica” w znacznym stopniu przeznaczono pieniądze na inwestycje w oczyszczalni ścieków. W drugim etapie zoptymalizowano procesy technologiczne części mechanicznej, wymieniono stare, wyeksploatowane urządzenia na  nowe, o wyższej sprawności i mniejszej energochłonności.

Powstał nowy budynek separacji piasku oraz pompowni flotatu. Zmodernizowano piaskownik, budynek krat, pompownię główną oraz osadniki wstępne. Dla mieszkańców odczuwalna powinna być przede wszystkim hermetyzacja obiektów oczyszczalni, ponieważ przykryte zostały: studnia zbiorcza, piaskownik oraz osadnik, dzięki czemu zminimalizowano ich uciążliwość zapachową.

 Z kolei w trzecim etapie inwestycji modernizowano stację odwadniania i zagęszczania osadu oraz układ napowietrzania bloku biologicznego oczyszczalni. W miejscu pras odwadniających pojawiły się nowoczesne wirówki oraz zagęszczarka. Dodatkowo zamontowano czwartą dmuchawę, która poprawia pracę bloku biologicznego.

LPWiK S.A. w ramach projektu„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica”, zrealizowało także inne zadania. Zbudowano system monitoringu sieci wodociągowej, który umożliwia bieżące nadzorowanie parametrów pracy sieci, co m.in. znacząco wpłynęło na ograniczenie strat wody. Wybudowano również sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie byłej jednostki wojskowej przy al. Rzeczypospolitej, a także sieć wodociągową na odcinku od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej oraz w ul. Poznańskiej i  Krętej. Zrealizowano inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej na ul. Dąbrówki oraz od ul. Masarskiej do ul. Ścinawskiej i na ul. Wrocławskiej. W drugim i trzecim etapie wybudowano bądź przebudowano łącznie blisko 8,5 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Ponadto w wielu punktach miasta,przeprowadzono naprawę odcinków sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową. Ta nowoczesna technologia umożliwia uszczelnienie rurociągów za pomocą specjalnych rękawów, bez wykonywania uciążliwych wykopów. W ten sposób zabezpieczono ponad 5 km sieci kanalizacyjnej.

Uruchomiono dostęp mobilny do systemu GIS, służącego do inwentaryzacji sieci, oraz zakupiono pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanałów, co ułatwiło i przyspieszyło pracę służb przedsiębiorstwa, odpowiedzialnych za utrzymanie sieci.

Inwestycje prowadzono również na obszarze ujęcia wody, którego modernizacja poprawiła bezpieczeństwo pozyskiwania wody do uzdatniania. Wymieniono sita obrotowe oraz wprowadzono monitoring parametrów fizyko-chemicznych wody, co znacznie skróciło  czas reakcji, w momencie wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości.

Koszt realizacji zadań drugiego i trzeciego etapu to ponad 50 milionów złotych brutto, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 25 milionów złotych.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54