• SŁUCHAJ ONLINE
W poniedziałek sesja Rady Miejskiej online. Transmisja na żywo od godz.10.00


 

Sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się  w sali 226 Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8. Początek o godz.10.00. Poprowadzi ją  zdalnie przewodniczący Rady. W takim samym trybie, uczestniczyć w sesji będą radni. Posiedzenie odbędzie się bez udziału publiczności oraz mediów. Sesję można obejrzeć na żywo na stronie internetowej urzędu www.legnica.eu w zakładce Rada Miejska - Sesje.

 

 

Porządek obrad:

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego za rok 2020 – (druk – XXVII/1).
 5. Projekt uchwały w sprawie
 6. Projekt uchwały w sprawie
 7. Projekt uchwały w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej Legnicy w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – (druk – 3XXVII).
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/453/18 Rady Miejskiej Legnicy w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Legnica – (druk – 4/XXVII).
 9. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie miasta Legnicy – (druk – 5/XXVII).
 10. Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 11. Komunikaty i sprawy różne.

 

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54