• SŁUCHAJ ONLINE
Ruszają zajęcia dla najmłodszych i najstarszych uczniów


Poniedziałek, 25 maja, będzie w Legnicy pierwszym dniem powrotu do edukacji wczesnoszkolnej, czyli uczniów klas I, II i III. Uczestniczyć w nich będzie 164 uczniów, których rodzice złożyli deklaracje, co stanowi 6,6 proc. dzieci uczących się w młodszych klasach podstawówek.  Tego samego dnia, 25 maja, uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość udziału w konsultacjach. Ruszą też konsultacje w szkołach ponadpodstawowych dla uczniów ostatnich klas, którzy przygotowują się do egzaminów. Zajęcia o charakterze opiekuńczo wychowawczym dla najmłodszych odbywać się będą w 14 miejskich szkołach podstawowych, w tym artystycznej i specjalnej. To te same szkoły, do których dzieci uczęszczały wcześniej.  Dyrektorzy zaplanowali utworzenie 21 grup uczniowskich, którymi zajmować się będzie 58 nauczycieli. W większości są to wychowawcy świetlicowi, ale też pedagodzy i psycholodzy. Baza dydaktyczna i obiekty zapewniające bezpieczeństwo dzieci zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji. Szkoły działają na podstawie dokumentacji opracowanych przez dyrektorów placówek, a nauczyciele potwierdzają znajomość tych regulacji. Składają się na nie m.in.: wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły, szczegółowy sposób sprawowania opieki i prowadzenia działań dydaktycznych, harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych, zasady korzystania z biblioteki i z szatni zarówno przed, jak i po zajęciach.Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54