• SŁUCHAJ ONLINE
Wielki Czwartek. Dzień Eucharystii i kapłaństwa




Wielki Czwartek to początek Triduum Paschalnego. Pamiątka Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. W tym roku tę uroczystość większość z nas spędzi we własnych domach. Jednak, jak zachęca liturgista ks. Marek Kluwak, warto tę okazję wykorzystać do wytłumaczenia najmłodszym znaczenia tego dnia


Jak dodaje ks. Kluwak, w gronie rodziny możemy przeżyć wieczór na wspólnej modlitwie i uczestnictwie w Eucharystii za pośrednictwem mediów

W tym dniu nie zapomnijmy też o naszych duszpasterzach, apeluje ks. Marek

Msza św. Wieczerzy Pańskiej w katedrze rozpocznie się o 18,30. Przewodniczyć jej będzie biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski. Msza będzie transmitowana przez nasze radio (102,6FM), również poprzez stronę internetową i stronę facebooka radiowego

ks. Marek Kluwak podpowiada, jak przeżyć Wielki Czwartek w gronie rodziny


Wielki Czwartek w gronie rodziny

W tym roku Triduum Paschalne będziemy przeżywali w naszych domach. Przedstawiam propozycję jak można przeżyć Wielki Czwartek we wspólnocie rodzinnej.

Wielki Czwartek niech będzie dniem modlitwy za kapłanów. Pomódlmy się w tym dniu za księży, którzy udzielali nam sakramentu chrztu św., przygotowywali nas do I Komunii św. i bierzmowania, błogosławili nasze związki małżeńskie. Za księży, których znamy, za tych, którzy pochodzą z naszej parafii, bądź w niej pracowali.

Spróbujmy w Wielki Czwartek wysłać do księży krótkie życzenia z zapewnieniem o pamięci i modlitwie za nich. Mogą to być życzenia przesłane smsem, na skrzynkę e-mail lub innym komunikatorem internetowym.

W tym dniu niech towarzyszy naszym modlitwą osoba św. Jana Pawła II oraz postać sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia.

1.      Do południa proponuję odmówić modlitwę za kapłanów oraz o nowe powołania:

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus o uświęcenie kapłanów

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce. Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.

Modlitwa Jana Pawła II o powołania

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością! Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.

Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka! Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli “tak” na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa!

Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

2.      Wieczorem obejrzyjmy transmisję Mszy św. włączając się w liturgię i modlitwę

3.      Przygotujmy bardziej uroczystą kolację

Przed kolacją warto przeczytać fragment Ewangelii J 13, 1-14

Z Ewangelii według św. Jana:

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!». Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie "Nauczycielem" i "Panem" i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.

Następnie głowa rodziny odmawia modlitwę:
Pobłogosław Panie naszą rodzinę, zgromadzoną w Twoje imię, pobłogosław ten posiłek, tych którzy go przygotowali i spraw, abyśmy miłowali się wzajemnie, jak Ty nas umiłowałeś. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Podczas kolacji można połamać się chlebem dzieląc się nim z rodziną, tak jak uczynił to Jezus podczas ostatniej Wieczerzy. Można także przygotować wino i go skosztować (dotyczy oczywiście osób, które ukończyły 18 rok życia).

Kolację zakończmy modlitwą:
Boże, miłości, dałeś nam przez swego umiłowanego Syna przykazanie nowe, abyśmy się wzajemnie miłowali, tą miłością, którą Ty sam nas umiłowałeś – nas nędznych, niegodnych, zbłąkanych; tą miłością, która sprawiła, żeś nam dał swego Umiłowanego Syna, aby był naszym Zbawicielem i naszym życiem. Prosimy Cię, Panie, daj nam na czas naszego przejścia przez ziemię zdolność zapominania krzywd, czyste sumienie, szczerość myśli i prawdę słowa. Stwórz w nas serce zdolne kochać wszystkich naszych braci. Amen

4.      Po kolacji odmówmy wspólnie różaniec – część światła;

5.      Przed snem odczytaj fragment z Listu św. Pawła Ap. do Koryntian (1 Kor 23-26) dziękując za dar Eucharystii i kapłaństwa oraz Ps 22 powierzając się Bożej opiece

Z Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę» Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie.

Ps 22
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.
Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.
Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.
Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

 

Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]



Regulamin konkursów

Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54