apps

  • SŁUCHAJ ONLINE
"Karta LGBT+ uderza w rodzinę!"


Partacki sposób ogłoszenia Karty LGBT+ obudził i oburzył rodziców. W całej Polsce rodzi się ruch sprzeciwu wobec  tego zagrożenia. Jednym z nich jest opublikowane dziś ( 3 kwietnia) stanowisko Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim. Tekst i wypowiedzi przedstawicieli Rady poniżej. A dlaczego partacki? Bo nie tak działa ruch LGBT. Ich wojna hybrydowa, jaką wypowiedzieli polskim rodzinom jest profesjonalna pod każdym względem. Treningi, szkolenia w sztuce dyskusji, gotowe argumenty na każdą okazję, wzruszające przykłady, zabijanie śmiechem. By dyskutować z nimi nie wystarczy mieć rację. A tu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski  zdradza cały plan, kiedy oni ostrożnie  "etapują" ujawnianie kolejnych zamiarów. Słowem, dziękujemy za ostrzeżenie Panie prezydencie, to Pana błogosławiona wina.  

Wprowadzenie Stanisława Andrzeja Potycza - Co to jest Rada Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim


Stanowisko Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim w sprawie tzw. Karty dla osób homoseksualnych (Karty LGBT+)


- wymiar antropologiczno - religijny - Rafał Ślusarz – członek Zarządu Rady


- wymiar społeczny  i wychowawczy  - dr Zbigniew Rudnicki – wiceprzewodniczący Zarządu Rady


- wymiar prawny - Stanisław Andrzej Potycz – przewodniczący Zarządu Rady 


 

Stanowisko  Rady Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim  w sprawie wprowadzenia tzw. Karty dla osób homoseksualnych

Wobec podpisania w dniu 18 lutego 2019 r. przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego deklaracji pod nazwą Warszawska Polityka Miejska Na Rzecz Społeczności LGBT+ oraz wezwań, aby podobne rozwiązania przyjmowały inne samorządy Rada Katolików Świeckich przy Biskupie Legnickim (Rada) postanowiła wskazać na szkodliwość znajdujących się tam propozycji oraz niemożność ich akceptacji.

Wymiar antropologiczno-religijny

Katolicy wywodzą godność każdego człowieka z faktu, że Bóg: „… stworzył mężczyznę i niewiastę …” (R 1,27). Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, zatem darzymy szacunkiem każdego człowieka bez różnicowania, a w szczególności bez różnicowania ze względu na ukierunkowanie popędu seksualnego. Ponadto definiowanie człowieka poprzez pryzmat jego seksualności musi oznaczać nieuchronne zredukowanie pojmowania go jako istoty tylko cielesnej, zdeterminowanej działaniem popędów. To zaś prowadzi do wyeliminowania rozumności i wolnej woli jako istotnych cech człowieczeństwa.

Rada przypomina, że czyny ludzi podlegają ocenie moralnej, a w kwestii płciowości człowieka wskazaniem dla katolika są jednoznaczne fragmenty Pisma Świętego, m.in. o upadku Sodomy (Rdz 19), o gorszycielach (Mt 18,6), o nieuporządkowanej seksualności (1Kor 6,9) i przede wszystkim o odrzuceniu porządku Bożego (Rz 1, 18-32). Przedstawiona Karta, a w szczególności materiały WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) mające być propozycją programową pomijają całkowicie fakt, że w świetle nauki katolickiej proponowane treści i działania mają charakter moralnie zły i ukształtowane katolickie sumienie odczytuje je jako grzech. W konsekwencji, działania władzy publicznej – zachęcające czy wręcz zmuszające do grzechu – należy traktować jako antykatolickie i bluźniercze. W naszym przekonaniu również antyludzkie.

Wymiar społeczny

Mężczyzna i kobieta tworzący rodzinę stanowią najlepszą wspólnotę dla rodzenia i wychowania dzieci w atmosferze miłości. Właśnie z tego powodu społeczeństwa przyznają szczególne prawa małżeństwom. Domaganie się podobnych praw przez inne wspólnoty jest nieporozumieniem, natomiast jeśli jest forsowane przez władzę publiczną, to trzeba je uznać za instrument rewolucji kulturowej, której celem jest dokonanie radykalnego przewrotu w rozumieniu istoty i znaczenia podstawowej komórki życia społecznego, jaką jest rodzina. Warto zaznaczyć, że neomarksistowska ideologia gender, z którą związane są wspomniane działania, dąży do zniszczenia rodziny.

Wymiar wychowawczy

W tradycyjnym wychowaniu młodzieży zwraca się uwagę m.in. na skromność i na opanowanie popędów. Te cechy charakteru czynią człowieka wolnym i pozwalają mu lepiej funkcjonować w społeczeństwie, w ramach którego musimy liczyć się z wrażliwością i wolnością innych osób. Procesy wychowawcze zorientowane na przełamywanie wstydu i uleganie popędom, a tak odczytujemy przedstawione rozwiązania, czynią krzywdę jednostkom i wspólnotom. Warto przy tym zaznaczyć, że uczucie wstydu nie stanowi wartości bezwzględnej, gdyż w obrębie małżeństwa następuje "absorpcja wstydu przez miłość" (św. Jan Paweł II). Proponowany w tzw. Karcie model edukacji seksualnej krzywdzi dzieci i służyć będzie wprowadzaniu ich w niebezpieczne praktyki życia intymnego nieakceptowane przez rodziców z powodów moralnych i zdrowotnych. Potwierdzeniem takich skutków narzucanych kierunków wychowawczych może być doświadczenie takich krajów, jak np.: Niemcy, Szwajcaria czy Wielka Brytania.

Wymiar prawny

Jako katolicy jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami, tak w dziale obowiązków jak i praw. Konstytucja RP wyraźnie artykułuje kwestie mające związek z wprowadzeniem tzw. Karty:

- wskazując na konieczność zachowania przez władze publiczne bezstronności w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych (art. 25 ust. 2),

- zakazując dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym (art. 32 ust. 2),

- gwarantując obywatelom wolność sumienia oraz dając im swobodę w wyrażaniu sprzeciwu sumienia (art. 53),

- zapewniając rodzicom prawo do wychowania dzieci „zgodnie z własnymi przekonaniami”, z uwzględnieniem stopnia dojrzałości dziecka (art. 48 ust. 1),

- gwarantując ochronę praw dziecka i dając każdemu prawo żądania „od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją” (art. 72 ust. 1).

 Z całą stanowczością upominamy się o poszanowanie wyżej wymienionych zapisów.

Rada pragnie zauważyć, że niespodziewany sposób wprowadzenia projektu Karty, odmowa dyskusji, przełamywanie oporów, nieuwzględnianie sprzeciwów przy równoczesnym dążeniu do kontroli kolejnej sfery życia prywatnego Polaków wyczerpuje definicję władzy totalitarnej.

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie podczas posiedzenia Rady dnia 27 marca 2019 r.

  

 

 

 

 


Zobacz także:
Wychowanie Gender kontra I Komunia Święta?

Nic nie było o „kremówkach”Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54