• SŁUCHAJ ONLINE
Wspomóż działania legnickiej Caritas!


Czas przedświąteczny to okazja do wsparcia drugiego człowieka. Przed Bożym Narodzeniem stajemy się bardziej wrażliwi na potrzeby innych i chętnie spieszymy z pomocą na różne sposoby. Warto jednak pamiętać, że osób potrzebujących wparcia jest wiele i to nie tylko w tym czasie. Caritas diecezji legnickiej od wielu lat prowadzi ośrodki opiekuńczo-lecznicze dla osób chorych, w podeszłym wieku, wymagających stałej specjalistycznej opieki. Caritas jest tym samym również pracodawcą dla personelu ośrodków w Legnicy i Jeleniej Górze. Niestety, nie zawsze jest łatwo dopiąć budżet tych placówek. Możemy im zatem pomóc, jako osoby indywidualne, jak również, jako instytucje czy osoby prawne. Ważne jest to, że taka pomoc może nas niewiele kosztować, bowiem możliwości, jakie daje prawo jest wiele. Wystarczy z nich skorzystać. A przekonuje o tym ks. Robert Serafin, dyrektor legnickiej Caritas, z którym rozmawia ks. Waldemar Wesołowski


Darowizny podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania (dochodu)

Osoby fizyczne

1. na cele kultu religijnego – nie więcej niż 6% dochodu darczyńcy,

2. na działalność pożytku publicznego – nie więcej niż 6% dochodu darczyńcy.

Limit ( 6% ) jest wspólny z odliczeniami z tytułu darowizn na cele kultu religijnego i pożytku publicznego.

Wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować:

·                    dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej,

·                    dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

3. na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych – 100% osiągniętego dochodu.

Wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować:

·                    dowodem wpłaty  na rachunek bankowy obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej,

·                    dokumentem z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę, wartość darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu,

·                    sprawozdaniem o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, które obdarowany musi przekazać darczyńcy w okresie dwóch lat od otrzymania darowizny.

Osoby prawne

Przedsiębiorca może przekazać na cele kultu religijnego darowizny – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu ( art. 18 ust.1 pkt 7 - po spełnieniu warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych ).

 

Jeśli chcieliby Państwo wspomóc działalność Caritas Diecezji Legnickiej, zwracamy się z prośbą o darowiznę na ten cel. Środki można przekazywać na konto pożytku publicznego: 75 1090 2066 0000 0001 0311 3423, bądź ofiarowując nam swój 1 % podatku z rozliczenia podatkowego PIT: nr KRS 0000221535.

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54