• SŁUCHAJ ONLINE
Biskup Legnicki wręczył papieskie medale
Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski wręczył medale osobom szczególnie zasłużonym dla Diecezji Legnickiej. Uroczystość miała miejsce podczas sesji Akcji Katolickiej. Dziś (26 listopada) w Uroczystość Chrystusa Króla przypada Święto Patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Eucharystycznego Ruchu Młodych i Akcji Katolickiej. Na wniosek Biskupa Legnickiego Ojciec Święty Franciszek przyznał odznaczenia BENEMERENTI 7 osobom. Papieskie medale otrzymały osoby, które na różne sposoby angażowały się w życie diecezji legnickiej, tworzenie się struktur diecezjalnych oraz pomagały w kształtowaniu jej tożsamości.

Medale otrzymali:

Stanisława i Jan Sławscy z Legnicy

Bogumiła Wiśniewska z Jawora

Maria Przystasz z Legnicy

Zuzanna Cywka z Bolesławca

Irena i Ryszard Orzelscy z Jeleniej Góry

Papieski medal to złoty krzyż. Na rewersie widnieje napis Benemerenti, (czyli Dobrze zasłużonym), na tle godła Watykanu. Natomiast na awersie widnieje sylwetka Chrystusa. Odznaczenia zostały przyznane w 25 rocznicę powstania Diecezji Legnickiej i 20 rocznicę przyjazdu Jana Pawła II do Legnicy. Podobna  uroczystość miała miejsce w czerwcu br. Wówczas Biskup Legnicki medal Zasłużony dla Diecezji Legnickiej wręczył 51 osobom świeckich. Odznaczenie z wizerunkiem świętego papieża Jana Pawła II otrzymały osoby, które na co dzień np. pomagają przy budowanie kościoła, opiekują się świątynią lub też bezinteresownie wspierają innych. Podczas uroczystości medale otrzymały także osoby, które przyczyniły się do powstania i rozwoju Diecezji Legnickiej. Dodatkowo 12 osób, pracowników Caritas Diecezji Legnickiej otrzymało medale papieskie Benemerenti, za swoją pracę na rzecz tej instytucji.  Podczas uroczystej sesji Akcji Katolickiej w auli WSD w Legnicy obecny był pierwszy prezes Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej Andrzej Glapiński.  Akcję Katolicką w Diecezji Legnickiej powołał dekretem z dnia 24.V.1995 r. JE Ks. Bp Tadeusz Rybak – Biskup Legnicki. Delegatem Ordynariusza Legnickiego do spraw Akcji Katolickiej został JE Ks. Bp Stefan Regmunt. Od stycznia 1996 r. rozpoczęły działalność grupy inicjatywne pod przewodnictwem Andrzeja Glapińskiego. Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej, który wszedł w struktury ogólnopolskiej Akcji Katolickiej został wybrany na zebraniu 14.XII.1996 r. Nominacje na Prezesa I kadencji otrzymał Andrzej Glapiński. 

Członkowie Akcji Katolickiej mieli okazję wysłuchać wykładu „Zaangażowanie chrześcijan w życie społeczne”, który wygłosił Ks. prof. PWT dr hab. Grzegorz Sokołowski z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. 

Po uroczystej sesji Akcji Katolickiej, w Katedrze Legnickiej Biskup Zbigniew Kiernikowski odprawił Mszę świętą, z udziałem przedstawicieli obchodzących dziś swoje święto Stowarzyszeń. Na zakończenie Eucharystii do grona KSM włączonych zostało 15 nowych członków, a przedstawiciele Akcji Katolickiej złożyli na ręce Biskupa legnickiego swoje życzenia.

 

BENEMERENTI

Państwo Stanisława i Jan SŁAWSCY od 25 lat bardzo aktywnie włączają się w życie Kościoła diecezjalnego i swojej parafialnej wspólnoty (należą do parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Legnicy). Od momentu powstania diecezji w 1992 roku niezwykle ofiarnie zaangażowali się w tworzące się struktury Legnickiej Kurii Biskupiej i Wyższego Seminarium Duchownego.

Pani Stanisława SŁAWSKA – w 1992 roku zwolniła się z pracy państwowej, by pomagać w tworzeniu się Wyższego Seminarium Duchownego. Ciesząc się zaufaniem swoich przełożonych, pełniła jednocześnie dwie ważne funkcje: była zaopatrzeniowcem oraz prowadziła dom biskupa pomocniczego. Wszystkie powierzone zadania spełniała z niezwykłą gorliwością. Poświęciła temu też swoje zdrowie.

Pan Jan SŁAWSKI – kierowca kurialny (oddelegowany także do posługi biskupa pomocniczego), zawsze dyspozycyjny, gotowy do pracy w sytuacjach nadzwyczajnych, dyskretny, pobożny. Zrezygnował z pracy zawodowej jako kierowca, by wspierać diecezję tworzącą swoje struktury kościelne.

Pani Bogumiła WIŚNIEWSKA – emerytowana nauczycielka religii, długoletnia katechetka najpierw w parafii pw. św. Marcina w Jaworze, a potem także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze. Swoją pracę wykonywała zawsze z największą starannością, troszcząc się o religijne wychowanie młodego pokolenia. Od samego początku swojej posługi katechetycznej z wielką pasją, troską i wrażliwością odnosiła się do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przygotowując je do przyjęcia sakramentów świętych. W latach 1998-2008 pełniła funkcję doradcy metodycznego i konsultanta ds. katechezy w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu – Filia w Legnicy. Od kilku lat prowadzi również zajęcia
z pedagogiki specjalnej dla alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej. Jest autorką programu katechetycznego dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Pani Maria PRZYSTASZ – od początku ustanowienia diecezji legnickiej bardzo aktywnie włącza się w wiele obszarów życia Kościoła lokalnego, nie tylko w zakresie historii sztuki sakralnej, ale też w ważnym obszarze duszpasterstwa osób niepełnosprawnych. Dokumentuje istotne wydarzenia z życia Kościoła diecezjalnego. Jest autorką kilkunastu tysięcy zdjęć, które stanowią dokumentację funkcjonowania struktur kościelnych w naszej diecezji, zwłaszcza Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Nie do przecenienia są jej zasługi w zakresie dokumentacji kartograficznej. Mając właściwe wykształcenie i zdobyte wieloletnią pracą doświadczenie kartograficzne, tworzyła mapę diecezji nie tylko na etapie jej organizowania, ale także przez lata służyła, przygotowując różnego typu opracowania dla poszczególnych dekanatów i parafii. Zawsze czyniła to bezinteresownie i bez specjalnego wynagrodzenia. Na wniosek środowiska osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin została odznaczona honorowym tytułem „Przyjaciel Osób Niepełnosprawnych Diecezji Legnickiej”. Wszelkie inicjatywy podejmowane (bez rozgłosu) przez Panią Marię cieszyły się ogromnym uznaniem środowiska osób niepełnosprawnych. Zawsze skromna, otwarta, serdeczna, uśmiechnięta i dobra. Można bez przesady powiedzieć, że poświęciła się służbie Kościołowi i sprawom ludzi prostych, nierzadko opuszczonych i słabych. W jej domu, zawsze otwartym dla biednych i potrzebujących, stale można spotkać osoby niepełnosprawne, którym stara się w miarę swoich skromnych możliwości pomagać.

Pani Zuzanna CYWKA – od początku istnienia diecezji jest bardzo zaangażowana w pomoc rodzinom. Bezinteresownie i ofiarnie służy w charakterze doradcy życia rodzinnego w poradni w Bolesławcu. Od 29 lat jest związana z parafią pw. św. Cyryla i Metodego w Bolesławcu. Jej działania na rzecz rodzin nie ograniczają się jednak tylko do parafialnej wspólnoty, ale z fachowych porad chętnie korzystają też mieszkańcy miasta i okolic. Jest osobą niezwykle życzliwą, uśmiechnięta, służącą dobrą radą i pomocą. To, co robi, czyni bez rozgłosu i specjalnego wynagrodzenia.

Państwo Irena i Ryszard ORZELSCY – od 44 lat żyją w sakramentalnym związku małżeńskim. Są rodzicami pięciorga dzieci, w tym dwojga już w niebie. Mają również czworo wnucząt. Od 22 lat są związani z Ruchem Spotkania Małżeńskie. Zaczynali jako uczestnicy,  a od 19 lat służą jako liderzy Spotkań Małżeńskich. Prowadzą różne formy pracy apostolskiej: rekolekcje podstawowe i pogłębiające dla małżeństw sakramentalnych, rekolekcje i wieczory dla zakochanych, rekolekcje dla par niesakramentalnych oraz turnusy wakacyjne. Organizują też spotkania poweekendowe raz w miesiącu dla małżeństw sakramentalnych oraz dla par niesakramentalnych. Wszystkie działania podejmują z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem.

 

 

 

 Reklama


Reklama
Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
[email protected]

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
[email protected]
[email protected]
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
[email protected]

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
[email protected]

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

[email protected]

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

[email protected]


Polityka prywatności
  • Adres
  • ul. Zielona 5/6
  • 59-220 Legnica
  • tel. (76) 856-08-18
  • Studio
  • tel. (76) 852-53-54
  • Konkursy
  • tel. (76) 852-53-54