• SŁUCHAJ ONLINE
Będzie ulica ul. Ks. Jerzego Gniatczyka w Jeleniej Górze?


Czy ulica Strumykowa w Jeleniej Górze będzie nosiła imię kapelana Solidarności? Rada parafialna przy kościele  Św. Judy Tadeusza złożyła wniosek w tej sprawie do Rady Miejskiej. Chcą by część tej ulicy nosiła nazwę ks. Jerzego Gniatczyka. - W ten sposób chcemy upamiętnić zmarłego 2 lata temu proboszcza parafii, a zarazem wieloletniego kapelana Solidarności. Ksiądz ten w 1981 roku będąc jeszcze w Polkowicach stanął w obronie górników podczas pacyfikacji kopalni „RUDNA". Co więcej został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności za  działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Uroczystości mają odbyć się 19 października w drugą rocznicę śmierci ks. Jerzego Gniatczyka, a zarazem we wspomnienie błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Mówi ks. Mariusz Majewski - proboszcz parafii  Św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze.


Za zasługi w dziedzinie działalności społecznej Rada Miejska Jeleniej Góry w 2007 r. uhonorowała księdza Jerzego Gniatczyka tytułem „Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry”. Przez wielu też lat był też kapelanem jeleniogórskiego garnizonu Policji.

 

Ks. prałat Jerzy Gniatczyk zmarł 19 października 2015r., w liturgiczne wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ksiądz Prałat Jerzy Gniatczyk urodzony 26 marca 1950 r. w Nowej Rudzie. W 1975 r. otrzymał święcenia kapłańskie we Wrocławiu. W latach 1979-82 był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Polkowicach. Duszpasterz młodzieży i nauczycieli, przyczynił się m.in. do powrotu krzyży do szkół.
 
Po sierpniu 1980 r. był kapelanem górniczej „Solidarności” w Zagłębiu Miedziowym, organizator wykładów Wszechnicy Związkowej (we współpracy ze środowiskami akademickimi Wrocławia i Warszawy). 4 XII.1981 uczestniczył w poświęceniu kaplicy św. Barbary i sztandaru NSZZ "Solidarność" ZG Polkowice. W dniach 13-16.XII.1981 r. przebywał wśród strajkujących w Zakładach Górniczych "Rudna". Po spacyfikowaniu kopalni przez oddziały ZOMO przyjmował chroniących się górników w kościele na rynku w Polkowicach, skąd wyszedł z krzyżem do ZOMO-wców, aby powstrzymać ich atak na szukających schronienia w kościele. Był inicjatorem pierwszych mszy św. za Ojczyznę wśród braci górniczej z Polkowic i Lubina.

Współorganizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy Zagłębia Miedziowego. Pomagał represjonowanym, szukał pracy dla zwolnionych górników. Działacz podziemnej „Solidarności” na terenie Zagłębia Miedziowego. Z ramienia władzy kościelnej był obserwatorem procesów sądowych działaczy „Solidarności”. W latach 1982 - 1987 wikariusz w parafii Podwyższenia Krzyża świętego w Jeleniej Górze. 11.XI. 1982 uczestniczył w uroczystej Mszy św. Za Ojczyznę w Jeleniej Górze.

Duszpasterz młodzieży szkolnej, akademickiej i harcerzy, wspierał Duszpasterstwo Ludzi Pracy i Jeleniogórską Wszechnicę, wraz z aktorami Teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze zainicjował działalność duszpasterstwa środowisk artystycznych i podziemnej grupy teatralnej Scena 44. Od 1987 r. proboszcz parafii św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze.
 
Za zasługi w dziedzinie działalności społecznej Rada Miejska Jeleniej Góry w 2007 r. uhonorowała księdza Jerzego Gniatczyka tytułem „Zasłużony dla Miasta Jeleniej Góry”. Za wspieranie „S” w 2010 roku przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda uhonorował go medalem „Zasłużony NSZZ Solidarność”. Przez wielu też lat był też kapelanem jeleniogórskiego garnizonu Policji.

www.solidarnosc.org.pl/legnica


 

Legnica
Lubin
Polkowice
Jawor
Region
Reklama Reklama
Audycje
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
plus@legnica.fm

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
serwis@legnica.fm
radio@legnica.fm
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
reklama@legnica.fm

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
antena@legnica.fm

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

drogi@legnica.fm

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

kultura@legnica.fm


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Sekretariat
 • tel. (76) 856-08-18
 • fax. (76) 856-06-66
 • plus@legnica.fm
 • Serwis/informacje
 • tel. (76) 856-08-88
 • serwis@legnica.fm
 • radio@legnica.fm
 • Reklama
 • tel. (76) 856-07-77
 • tel. (76) 856-06-28
 • reklama@legnica.fm
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Antena
 • tel. (76) 852-53-54
 • antena@legnica.fm
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia wydarzeń kulturalnych
 • kultura@legnica.fm