• SŁUCHAJ ONLINE
Patriotyczne spotkanie w Chojnowie


„Dobro Ojczyzny było ich celem” – pod takim hasłem, w czwartek 8 lutego, w chojnowskim Ośrodku Kultury zainaugurowano obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

Rozmowa z Piotrem Szubarczykiem cz1.


Rozmowa z Piotrem Szubarczykiem cz2.


Spotkanie rozpoczęło się pieśnią Konfederatów Barskich w wykonaniu uczniów Powiatowego Zespołu Szkół. W imieniu organizatorów przybyłych gości powitał Mariusz Kowalczyk, dyrektor PZS. W swoim wystąpieniu podkreślił, że tematyka patriotyczna obecna jest w życiu szkoły i w wychowaniu uczniów. – Każdego roku organizujemy tydzień patriotyzmu z okazji Święta Niepodległości, którego kulminacyjnym momentem jest ognisko patriotyzmu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że patriotyzmu nie da się nauczyć na kilku lekcjach. Patriotyzm to miłość ojczyzny, na wzór miłości do ojca. Żeby móc kochać swoją ojczyznę, trzeba ją poznawać taką, jaka jest dzisiaj, ale także taką, jaka była kiedyś. Dziś rozpoczynając obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, chcemy się cieszyć z wolności. Nasza tradycja, kultura, historia, obyczaje, tożsamość narodowa są gwarancją zachowania człowieczeństwa we współczesnych czasach – powiedział dyrektor PZS.

Głos zabrali również zaproszeni goście, wśród których był Tadeusz Samborski, reprezentujący Urząd Marszałkowski, a także Izabela Wańkowicz z biura senator Doroty Czudowskiej. Natomiast burmistrz Chojnowa Jan Serkies zaprosił zgromadzonych na Dni Chojnowa, które w tym roku będą poświęcone rocznicy odzyskania niepodległości. Nie zabrakło także głosu szczególnego gościa. Była nim Maria Kisielewska-Podrez, prezes zarządu koła Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Legnicy, więźniarka KL Auschwitz. Apelowała do młodzieży, aby poznawała historię, wsłuchiwała się w świadectwa tych, którzy przeżyli tragedię wojny. – Ważne jest, byście wiedzieli, kto był oprawcą, katem, a kto ofiarą - mówiła p. Maria. Ten głos był szczególnie cenny w dniach, kiedy na całym świecie toczy się wielka dyskusja dotycząca zbrodni niemieckich popełnianych podczas II wojny światowej i pomawiania Polski o współudział w tych zbrodniach.

Po części oficjalnej przyszedł czas na realizację programu spotkania. Pierwszym jego punktem była prelekcja Piotra Szubarczyka z gdańskiego oddziału IPN, który mówił o trudnej drodze Polaków ku wolności. Odwołując się do postaci i wydarzeń z historii, dokonywał także odniesień do czasów najnowszych. Część swojego wystąpienia poświęcił Konfederacji Barskiej, której 250 rocznicę obchodzimy w lutym tego roku. Gość z Gdańska podkreślił, że był to zbrojny ruch szlachty polskiej nie przeciwko komuś, ale w obronie wiary katolickiej i niezależności narodu. Na zakończenie prelekcji kapelan Związku Strzeleckiego ks. Łukasz Świerniak poprowadził modlitwę w intencji wszystkich, którzy oddali życie za Niepodległą. Wystąpienie Piotra Szubarczyka było swoistym przygotowaniem do drugiego punktu spotkania. A był nim występ zespołu Contra Mundum.

Właściwie był to spektakl muzyczno-historyczny, wyśpiewana przy mocnych dźwiękach muzyki rockowej lekcja historii najnowszej. Ze sceny słychać było teksty Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Norwida czy Słowackiego. Nie zabrakło też tekstów poetyckich Żołnierzy Wyklętych, młodych ludzi, którzy walcząc o Polskę, pisali również poezję. – To jest taki testament młodych dla młodych – mówił lider zespołu Norbert Smoliński „Smoła”. Koncertowi towarzyszyła również prezentacja multimedialna ukazująca fragmentu filmów dokumentalnych i zdjęć, tworząca wyjątkowe tło do śpiewanych treści.

Na zakończenie koncertu miała miejsce wzruszająca chwila. Maria Kisielewska-Podrez osobiście podziękowała „Smole” za to spotkanie. Wręczyła liderowi zespołu swoją charakterystyczną chustę, którą noszą byli więźniowie obozów koncentracyjnych. „Smoła” nie krył wzruszenia tym gestem, co udzieliło się także chyba wszystkim uczestnikom.

Ta niezwykła uroczystość nie tylko rozpoczęła obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości w Chojnowie, ale też pokazała, że patriotyzm i wychowanie patriotyczne są ważnymi wartościami w życiu społeczności lokalnej.

Głównym organizatorem spotkania był Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie przy wsparciu MOKSiR-u, Burmistrza Chojnowa i Fundacji KGHM Polska Miedź. 

 Reklama


Reklama
Reklama Reklama
Adres
ul. Zielona 5/6
59-220 Legnica
tel. (76) 856-08-18

Sekretariat
tel. (76) 856-08-18
fax. (76) 856-06-66
plus@legnica.fm

Serwis/informacje
tel. (76) 856-08-88
serwis@legnica.fm
radio@legnica.fm
Reklama
tel. (76) 856-07-77
tel. (76) 856-06-28
reklama@legnica.fm

Studio
tel. (76) 852-53-54

Antena
tel. (76) 852-53-54
antena@legnica.fm

Konkursy
tel. (76) 852-53-54
Zgłoszenia o utrudnieniach
ruchu drogowego

drogi@legnica.fm

Zgłoszenia wydarzeń
kulturalnych

kultura@legnica.fm


Polityka prywatności
 • Adres
 • ul. Zielona 5/6
 • 59-220 Legnica
 • tel. (76) 856-08-18
 • Sekretariat
 • tel. (76) 856-08-18
 • fax. (76) 856-06-66
 • plus@legnica.fm
 • Serwis/informacje
 • tel. (76) 856-08-88
 • serwis@legnica.fm
 • radio@legnica.fm
 • Reklama
 • tel. (76) 856-07-77
 • tel. (76) 856-06-28
 • reklama@legnica.fm
 • Studio
 • tel. (76) 852-53-54
 • Antena
 • tel. (76) 852-53-54
 • antena@legnica.fm
 • Konkursy
 • tel. (76) 852-53-54
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia o utrudnieniach ruchu drogowego
 • drogi@legnica.fm
 • Zgłoszenia wydarzeń kulturalnych
 • kultura@legnica.fm