Każdy ma prawo do spokojnej starości


 

Lubińscy policjanci rozpoczęli kampanię społeczną dotyczącą przemocy wobec osób starszych. Kampania ma zwrócić uwagę na temat zjawiska przemocy w rodzinach, a zwłaszcza wobec seniorów, którzy często nie zgłaszają tego zjawiska. Policjanci chcą uświadomić, że przemoc w rodzinie to przestępstwo, dlatego tak ważna jest reakcja każdego z nas, piętnowanie i izolowanie sprawców, nie zgadzanie się na przemoc i zgłaszanie każdej jej formy do odpowiednich instytucji pomocowych. Starsi ludzie bardzo często przez wiele lat cierpią w zaciszu własnego domu, zaprzeczając, że doznają przemocy domowej, obwiniając dodatkowo siebie za to co się stało, a tym samym usprawiedliwiając sprawcę. Mówi Sylwia Serafin z lubińskiej policji.  


 Instytucje, które mogą pomóc to Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudnej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służba zdrowia, oświata.  

 


0:00
0:00
Każdy ma prawo do spokojnej starościReklama


Reklama