ZDM zajmie się siecią teleinformatyczną
ZDM nie jest w stanie zadbać o drogi, a dodaje mu się kolejne zadanie- zajmowanie się miejską siecią światłowodową Legman- grzmiał  na sesji rady miejskiej   Legnicy radny Maciej Kupaj. Ostatecznie,  po wymianie zdań z z-cą prezydenta Legnicy, Jadwigą Zienkiewicz, rada przyjęła nowy statut Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy. 
Reklama


Reklama