Legnica stara się o pieniądze z Polskiego Ładu


Trzy strategiczne dla miasta inwestycje- trzy wnioski o dofinansowanie z Programu Polski Ład. Legnica chce, by z rządowego funduszu wsparcie otrzymała budowa III etapu Zbiorczej Drogi Południowej, rewitalizacja Placu Słowiańskiego wraz z budową pomnika Henryka Pobożnego i przebudowa drogi krajowej nr 94, czyli ul. Pocztowej i Piastowskiej.


Prezydent Legnicy, Tadeusz Krzakowski dodaje, że -zgodnie z wymogami programu Polski Ład- wszystkie zgłoszone inwestycje - oprócz rozwiązań typowo drogowych - uwzględniają m.in.  elementy istotne dla ochrony środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu. Reklama


Reklama