Mały ZUS trzeba zgłosić do końca stycznia
Przedsiębiorcy, którzy chcą od tego roku korzystać z ulgi Mały ZUS plus muszą to zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca stycznia br. Przypomnijmy, Mały ZUS plus adresowany jest do tych osób, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.


Iwona Kowalska- Matis- regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku dodaje, że Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus w 2022 roku, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Termin ten mija 20 lutego.Reklama


Reklama