Celne uderzenie służb w mafię tytoniową
Podczas wspólnej akcji Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, KAS, CBŚP przeprowadzonej na terenie czterech województw zarekwirowano ponad 2,2 tony tytoniu do palenia, prawie 5 ton suszu tytoniowego i 350 tysięcy sztuk papierosów. Proceder polegał na przywożeniu na teren Polski suszu tytoniowego z pominięciem opłat z tytułu podatku akcyzowego i VAT. Zatrzymano 23 członków zorganizowanej grupy przestępczej, 8 z nich zostało tymczasowo aresztowanych. O szczegółach sprawy mówi Joanna Konieczniak z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej 


 Magazyn z suszem tytoniowym znajdował się w Goerlitz w Niemczech. Prowadzili go obywatele Polski. Członkowie grup przestępczych, wyposażeni w podrobione dokumenty, przemycali susz na teren Polski, gdzie znajdowały się krajalnie tytoniu i wytwórnie papierosów. Zatrzymanym, w tym 4 obywatelom Ukrainy, ogłoszono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych, z których wartość uszczupleń należności publicznoprawnych określono na ponad 60 ml zł. Wobec 8 zatrzymanych Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze na wniosek Prokuratury Okręgowej zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych osób zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policyjnego. Postępowanie ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

 Reklama


Reklama