… są bardzo zmęczeni, ale i szczęśliwi – przysięga Terytorialsów w Głogowie!


W niedzielę, 18 lipca 2021r., żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę wojskową. Uroczystość odbyła się na Bulwarze Nadodrzańskim w Głogowie, a uczestniczyli w niej kombatanci, powstańcy warszawscy, parlamentarzyści Dolnego Śląska, Prezydent i Starosta Głogowa, samorządowcy sąsiednich powiatów, dyrektorzy głogowskich szkół, komendanci i szefowie instytucji mundurowych oraz wielu innych zaproszonych gości. Najważniejszymi uczestnikami tego wydarzenia oprócz żołnierzy składających przysięgę byli ich rodzice i najbliżsi. Uroczystą przysięgę wojskową złożyło ponad 90 żołnierzy, którzy 16 dni spędzili na szkoleniu poligonowym, przeprowadzonym na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu. Za uzyskanie wysokich wyników w nauce oraz duże zaangażowanie w realizacji zadań Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wyróżnił listem gratulacyjnym sześciu żołnierzy:  szer. Przemysława Plichta, szer. Huberta Masternak, szer. Dawida Dębik, szer. Paulinę Biała, szer. Roberta Paluch oraz szer. Łukasza Macek. Rodzicom wyróżnionych gratulacje osobiście składał Prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.  To już czwarta w tym roku i dziewiąta w ogóle przysięga w mającej niespełna dwa lata 16 Dolnośląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Tym razem jednak odbyła się w Głogowie, gdzie powstaje nowy batalion lekkiej piechoty. Jego pierwszym w historii Dowódcą został ppłk Piotr Wacławiak. Dolnośląska Brygada liczy już prawie 1000 żołnierzy, a nowo utworzony 162 batalion w Głogowie ponad 130 mundurowych. Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu nie tylko żołnierza, ale też jego dowódcy. Gratulując żołnierzom i ich rodzinom, płk Artur Barański, dowódca dolnośląskich Terytorialsów powiedział: „Składam najserdeczniejsze życzenia i gratulacje moi najmłodszym żołnierzom. Jest ich prawie setka, która tu stoi przed Państwem. Są po szesnastodniowym, ciężkim szkoleniu podstawowym, które zakończyło się pętlą taktyczną, której byłem też świadkiem w piątek. Na pewno są bardzo zmęczeni, ale i szczęśliwi, że wszyscy ten egzamin zdali i dzisiaj będą mogli złożyć przysięgę wojskową, stać się pełnoprawnym żołnierzem Wojska Polskiego”. Pętla taktyczna to egzamin, który weryfikuje umiejętność nabyte podczas szkolenia podstawowego. To sprawdzenie norm taktycznych, umiejętności strzelania z karabinu MSBS "GROT", udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej a także sprawdzenie posługiwania się mapą i innych umiejętności potrzebnych żołnierzowi. Wszystko to prowadzone na poligonie wojskowym po to, aby warunki egzaminu zbliżone były do warunków na polu walki.  Przysięga wojskowa to tradycja, która pozwala poczuć żołnierzowi pełną więź ze swoją Ojczyzną. Czyni go odpowiedzianym za lokalną społeczność, determinuje do działań, których celem jest wspieranie słabszych i potrzebujących pomocy. Bo dojście do tego etapu wymaga zaangażowania i poświęcenia. Wojska Obrony Terytorialnej to już ponad 30 000 ochotników, którzy chcą i potrafią pomagać. Udowadniają to każdego dnia. Reagują w przypadku sytuacji kryzysowych i wystąpienia klęsk żywiołowych. Podczas wojny ich celem jest wsparcie wojsk operacyjnych. Dlatego jednym z zadań szkoleniowych jest regularne podnoszenie gotowości bojowej żołnierzy. Wśród terytorialsów można spotkać ludzi reprezentujących wiele grup zawodowych, są to m.in. lekarze, pielęgniarki, informatycy, nauczyciele, urzędnicy, sportowcy, kierowcy. Wszystkich łączy jedno, otwartość na potrzeby innych, kreatywność, odwaga, empatia, pracowitość. Bo pomaganie nie zwalnia mundurowych z dalszych ćwiczeń, których celem jest podnoszenie własnych kwalifikacji i umiejętności typowo wojskowych. Przysięga wojskowa jest jednym z symboli narodowych. W jej treści zawarte są wartości bliskie Polakom. Nadają one sens służbie wojskowej, uczą odpowiedzialności. Gruntują również sprawy fundamentalne, czyli odpowiedzialność za obywateli i oddanie Ojczyźnie.

 

 

 

 

 Reklama


Reklama