Zgłoś się do programu „Złote Szkoły NBP”


Zgłoś się do programu „Złote Szkoły NBP”. Narodowy Bank Polski uruchomił pierwszą edycję ogólnopolskiego programu „Złote Szkoły NBP”, którego celem jest popularyzacja zagadnień ekonomicznych w szkołach. Inicjatywa jest skierowana do uczniów klas VII-VIII, młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz ich nauczycieli.

 Reklama


Reklama