KGHM rusza z rekrutacją "Przewodników"
Zainaugurowany przez KGHM Polska Miedź S.A. w czerwcu 2019 roku projekt Szkoła Przywództwa "Przewodnicy" wkracza w kolejny etap realizacji. Spółka uruchomiła formularz, za pośrednictwem którego do projektu mogą zgłaszać się chętni kandydaci. Na stronie internetowej spółki https://kghm.com/pl/przewodnicy-formularz-2019 udostępniony został elektroniczny formularz umożliwiający zainteresowanym kandydatom aplikowanie do udziału w I edycji Szkoły Przywództwa KGHM "Przewodnicy". Równocześnie opublikowano regulamin projektu określający kryteria, jakie muszą spełniać uczestnicy przedsięwzięcia. Opisuje on też jak będzie wyglądać cały proces rekrutacyjny oraz w jakich terminach odbywać się będą planowane w programie Szkoły zajęcia.

- Rozpoczęliśmy proces rekrutacji do niezmiernie dla nas ważnego projektu Szkoły Przywództwa "Przewodnicy". Już teraz cieszy się on dużym zainteresowaniem, a wstępne deklaracje udziału złożyło jak dotychczas ponad 150 osób. Wierzę, że uda nam się dotrzeć 

z precyzyjną informacją o tym przedsięwzięciu do potencjalnych uczestników, co przełoży się na wielu dobrych, zdolnych kandydatów - podkreśla Radosław Żydok, dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. - Jednocześnie mamy świadomość, że końcowy sukces "Przewodników" zależy nie tyle od ilości zgłoszeń, co przede wszystkim od tego, jakie osoby wyrażą chęć udziału w tym projekcie, stąd nasza chęć i dążenie do wytypowania najlepszych. Będziemy starali się osiągnąć to m.in. poprzez bliską współpracę ze skupiającymi młodych ludzi organizacjami i stowarzyszeniami - dodaje.

O udział w projekcie mogą ubiegać się studenci i absolwenci uczelni wyższych w wieku 21-25 lat, którzy mają zaliczone sześć semestrów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i mogą pochwalić się odpowiednimi wynikami w nauce. W ramach postępowania kwalifikacyjnego sprawdzane będą również predyspozycje przywódcze oraz zdolności do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane do dnia 31 lipca, test i rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w Warszawie w ciągu jednego dnia pomiędzy 5 a 10 sierpnia. Zaplanowane w ramach projektu zajęcia potrwają łącznie osiem dni i odbędą się w terminach 22-25 sierpnia, 14-15 września oraz 28-29 września na terenie Warszawy lub w jej okolicach. 

W ramach projektu "Przewodnicy" KGHM wyszukiwać będzie obiecujących młodych ludzi, których wykształci w obszarach umiejętności, wiedzy oraz zdolności niezbędnych do pełnienia w niedalekiej przyszłości istotnych ról społecznych i biznesowych

 Reklama


Reklama