Uwaga na niewybuchy- pocisk produkcji radzieckiej znaleziony przez rowerzystę


Pocisk został znaleziony w lesie w okolicach miejscowości Gozdno. Do czasu przyjazdu saperów z jednostki wojskowej w Bolesławcu, teren został zabezpieczony przez funkcjonariusza z Posterunku Policji w Świerzawie. Pamiętajmy, że materiały wybuchowe niezależnie od daty produkcji zachowują swoje właściwości wybuchowe. Nie należy takich przedmiotów dotykać, podnosić czy też odkopywać. Miejsce znaleziska należy natomiast zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie poinformować o wybuchu Policję lub inne służby. Mężczyzna jeżdżący rowerem po terenach leśnych, w okolicy miejscowości Gozdno zauważył leżący pocisk. O znalezisku został poinformowany dyżurny z komendy w Złotoryi, który na miejsce zadysponował dzielnicowego z Posterunku Policji w Świerzawie. Funkcjonariusz zabezpieczył teren do czasu przyjazdu saperów z jednostki wojskowej w Bolesławcu. Pocisk artyleryjski o długości 76 mm pochodził z czasów II wojny światowej. Został zabezpieczony przez patrol rozminowania a następnie przewieziony na poligon, celem jego neutralizacji. Słoneczna pogoda sprzyja spacerom, podczas których możemy mieć styczność z podobną sytuacją. Dlatego też przypominamy, że materiały wybuchowe stosowane w technice wojskowej w praktyce są całkowicie odporne na działanie warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowują swe właściwości wybuchowe. Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów dotykać, podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia. W przypadku znalezienia jakichkolwiek przedmiotów przypominających niewybuchy trzeba zachować szczególne środki ostrożności. Miejsce takiego znaleziska należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i niezwłocznie poinformować o niewybuchu Policję bądź inne służby.Reklama


Reklama