Budżet Bolkowa na 2022 pod znakiem inwestycji




61 mln zł. Na tyle opiewa budżet gminy Bolków na 2022 r. To budżet inwestycyjny. Opowiedzieli się za nim jednogłośnie bolkowscy radni. Do zrealizowania w przyszłym roku czeka mnóstwo inwestycji za kwotę ponad 11 mln zł, z czego aż 9 mln zł gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 




Reklama


Reklama