Zamień kopciucha na nowe, proekologiczne ogrzewanie


15 czerwca mija termin składania wniosków  na wymianę starych pieców w Polkowicach. O dofinansowanie mogą starać się  zarówno właściciele mieszkań, domów jednorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe. Mówi Roman Tomczak – rzecznik UG Polkowice. 


Maksymalne wsparcie sięga 85 procent, ale nie więcej niż 35 tysięcy złotych. Wnioski można jeszcze składać do 15 czerwca, do godz. 12.00. Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza powstałych podczas spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji. Projekt realizuje wspólnie osiem gmin: Polkowice, Głogów (miejska i wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Przemków, Radwanice, Żukowice, przy czym gmina Polkowice jest liderem programu.Reklama


Reklama