Pracują nad rozwojem Klastra Energii Zagłębia Miedziowego


Samorząd polkowicki  pracuje nad  nad przygotowaniem strategii rozwoju Klastra Energii Zagłębia Miedziowego. Pozwoli ona na skoordynowanie działań wszystkich jego członków, wykaże ich potencjał oraz wyznaczy cele do zrealizowania. Mówi Roman Tomczak, rzecznik UG Polkowice. 


 Klaster Energii Zagłębia Miedziowego to inicjatywa której liderem jest Gmina Polkowice. Projekt zakłada wzajemne wspieranie się członków klastra w zakresie stałej współpracy na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej.

 Reklama


Reklama