Miasto gotowe przejąć część gminy wiejskiej


Jesteśmy gotowi na poszerzenie granic Lubina o fragment gminy wiejskiej Lubin, by zlikwidować składowisko odpadów w Kłopotowie. To deklaracja prezydenta Lubina w piśmie, które właśnie skierował do wójta Tadeusza Kielana. Czy dzięki temu problem Kłopotowa zniknie, a mieszkańcy miasta wreszcie odetchną świeżym powietrzem?
Reklama


Reklama