Ścinawa. Dofinansują remonty i modernizację prywatnych obiektów


Budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe oraz usługowe. W sumie 14 obiektów z samej Ścinawy i 5 z terenów wiejskich otrzyma dofinansowanie z Gminnej kasy na modernizację i remonty. Wszystko w ramach ogłoszonego przez Gminę Ścinawa konkursu. W budżecie na ten cel znalazło się blisko 400 tysięcy złotych. Mówi Krystian Kosztyła, Burmistrz Ścinawy.


Więcej na ten temat w programie „Ścinawa nad Odrą, aktywnie, obiektywnie z pasją”, w czwartek (31 października), o godzinie 9.15 na antenie Radia Plus Legnica.Reklama


Reklama