Usuną azbest z wiejskich nieruchomości


Usuną około 100 ton odpadów z 42 budynków w 21 miejscowościach Gminy Lubin. Mimo, że kwota dofinansowania na to zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej okazała się niższa, Gmina Lubin postanowiła pokryć tę różnicę z własnego budżetu. Mówi Maja Grohman, rzecznik prasowy Wójta Gminy Lubin.


Dodajmy, że za usługę usunięcia wyrobów zawierających azbest, mieszkańcy Gminy Lubin, którzy złożyli stosowne wnioski nie poniosą żadnych kosztów. Więcej informacji można uzyskać pod  numerami telefonów: 76/84-03-172 lub 76/84-03-127Reklama


Reklama