Będzie budżet obywatelski


Będzie budżet obywatelski w powiecie lubińskim.Tak podczas sesji zdecydowali radni. Oznacza to, że od przyszłego roku mieszkańcy będą mogli zdecydować na co przeznaczyć część pieniędzy z budżetu powiatu. Mówi Adam Myrda, starosta lubiński.


. Ile pieniędzy zostanie przeznaczonych na ten cel? Wiadomo będzie, gdy sporządzony zostanie budżet powiatu na 2020 rok.

Swoją propozycję jak wydatkować pieniądze będzie mógł zgłosić każdy mieszkaniec powiatu lubińskiego. Będzie on musiał wypełnić odpowiedni formularz i dołączyć listę poparcia zadania przez co najmniej 15 mieszkańców danej gminy. 

 Reklama


Reklama