Ruszyły konsultacje społeczne


Ruszają konsultacje społeczne w sprawie przyłączenia do Lubina 7 miejscowości z gminy Lubin. Podczas spotkań i rozmów  mieszkańcy wypełniają dwie ankiety, w których mają możliwość powiedzenia „tak”, „nie”, „wstrzymuje się” w odpowiedzi na dwa pytania. Jedno  z nich dotyczy zmiany granic Gminy Lubin poprzez włączenie w jej terytorium trzech obszarów. Drugie dotyczy włączenia do miasta Lubina siedmiu gminnych sołectw: Chróstnika, Krzeczyna Wielkiego, Miroszowic, Obory, Osieka, Szklar Górnych i Kłopotowa. Mówi Anna Marzec z Urzędu Gminy w Lubinie. We wszystkich sołectwach będą zebrania z udziałem wójta, spotkania z radnymi, dyżury urzędników, wizyty w domach a na koniec możliwość wypowiedzenia się w formie ankiety także w urzędzie gminy.Do udziału w konsultacjach uprawnione są wszystkie osoby, które mieszkają na terenie gminy. Głosować mogą również osoby niepełnoletnie i wszyscy, którzy nie zdążyli się zameldować, a mieszkają na terenie gminy. – Bardzo nam zależy na tym, żeby wszyscy mieszkańcy Gminy Lubin wypowiedzieli się w tej sprawie – mówi Tadeusz Kielan wójt Gminy Lubin.  Konsultacje społeczne w gminie potrwają do 8 marca.  


Zobacz także:
Negatywna opinia wojewody w sprawie przyłączenia do Lubina 7 wsi

Lubinianie chcą przyłączenia do miasta 7 sołectw gminy Lubin

Prokuratura wyjaśni czy doszło do przestępstwa dotyczącego konsultacji społecznych prowadzonych w Lubinie

Kielan: Mieszkańcy gminy Lubin nie chcą przyłączenia do miasta

Ruszają konsultacje w sprawie rozszerzenia granic Lubina

Wójt gminy Lubin nie chce przyłączenia 7 sołectw do Lubina

Będą konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic Lubina.Reklama


Reklama