Stanisław Obertaniec: Zostawiam Radio w dobrej kondycji. WYWIAD
Były lata chude, gdy chciano odciąć nam prąd, odłączono nam telefony, bo rachunki były nieuregulowane, trzeba było robić cięcia kadrowe, ale były i lata, gdy zainwestowaliśmy mocno w sprzęt i w ludzi. Radio zostawiam w dobrej kondycji i z przyzwoitą słuchalnością - mówi Stanisław Obertaniec, który przez 30 lat był dyrektorem Radia Plus Legnica, a teraz zdecydował, że czas ze sceny zejść. Z ustępującym dyrektorem rozmawia Agata Rojewska.


Katolicką rozgłośnią Radio Plus Legnica od 1. listopada br., decyzją Biskupa Legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego, kieruje ks. dr. Czesław Włodarczyk, były wieloletni dyrektor Caritas Diecezji Legnickiej. Stanisław Obertaniec pozostaje w Radiu do stycznia jako z-ca dyrektora.

Stanisław Obertaniec- senator I kadencji, dziennikarz, radiowiec, człowiek od początku związany z "Solidarnością", Honorowy Obywatel Legnicy. . W stanie wojennym był internowany (od 13 grudnia 1981 do 29 kwietnia 1982) i represjonowany. W latach 80. działał w podziemiu. Za zorganizowanie w przychodni zdrowia protestu przeciwko delegalizacji ,,Solidarności" został zwolniony dyscyplinarnie z pracy i był nękany przez SB. Jest także współzałożycielem Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności. W 2013 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej. Posiada przyznany status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych. Prywatnie - mąż, ojciec 4. dzieci i dziadek 12. wnucząt. Uwielbia jeździć na nartach, spacerować po górach i spędzać czas z wnukami. Razem z żoną Anną przez wiele lat śpiewał w legnickim chórze Madrygał.

Ks. Czesław Włodarczyk ma 60 lat i pochodzi z Wrocławia. Tam ukończył Technikum Mechaniczno- Energetyczne. Po zdaniu matury w 1982 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 maja 1988 z rąk kardynała Henryka Gulbinowicza. Został skierowany do parafii pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Strzegomiu. W tym czasie zdobył tytuł licencjata na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, gdzie później obronił doktorat z pedagogiki. Ukończył także Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Po powstaniu Diecezji legnickiej 1992 roku został sekretarzem I biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka. Później pełnił funkcję sekretarza, a następnie dyrektora Caritas Diecezji Legnickiej.

 


Zobacz także:
Radio PLUS Legnica ma nowego dyrektoraReklama


Reklama