Znamy zwycięskie projekty LBO
Znamy wyniki głosowania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Najwięcej głosów zdobył projekt z osiedla Kopernik - "Plac zabaw na szóstkę. Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu nr 6" (4058 punktów, głosujących 856). Drugim projektem z najwyższą liczbą punktów jest rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt o kolejne psie wybiegi i salę integracyjną (3268 punktów, głosujących 807). Mówi prezydent Legnicy, Tadeusz Krzakowski


Legniczanie najchętniej głosowali przez urządzenia mobilne, w drugiej kolejności poprzez komputery, a tylko 96 osób zagłosowało w punkcie stacjonarnym, który mieścił się w Centrum Dialogu Obywatelskiego w sercu Legnicy. Mówi Michał Kotwa, dyr. CDO  

Najaktywniejsi byli mieszkańcy osiedla Kopernik. To na projekty w tym obszarze oddano najwięcej punktów w skali całego miasta (liczba zdobytych przez projekty punktów w sumie wyniosła 8224). Najmniej punktów przypadło projektom z obszaru 1- PÓŁNOCNEGO  (705 punktów).

Lista projektów rekomendowanych do realizacji w 2022 r. w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego wraz z szacunkową kwotą realizacji . 

 

Obszar nr 1 – PÓŁNOCNY

 

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

 

Skatepark przy ul. Bydgoskiej – rozbudowa

 

Opis skrócony projektu:

 

Rozbudowa placu zabaw, skate parku o strefę relaksu, odpoczynku z mini pumptrackiem. Projekt uzupełnia infrastrukturę z edycji LBO2020, a także rozbudowuje o trasę pumptrack dla najmłodszych. Strefa relaksu to między innymi: zadaszone ławki dla opiekunów z dziećmi, z miejscem na przewijanie, hamaki parkowe, oświetlenie, nasadzenia drzew i zieleni.

 

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 2 - PIEKARY 1

 

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

 

Klasa pod chmurką - park kieszonkowy

 

Opis skrócony projektu:

 

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu przyszkolnego na park kieszonkowy, poprzez stworzenie zadaszonego miejsca z ławkami do przeprowadzania lekcji na świeżym powietrzu, nasadzenie nowych roślin, zakup pomocy dydaktycznych tj. ogrodowa stacja pogody, hotel dla owadów, wykonania ścieżki sensorycznej oraz ulicznych gier edukacyjnych     

 

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 3 - PIEKARY 2

 

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

 

Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego

 

Opis skrócony projektu:

 

Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich przyczyni się do zmiany wizualnej terenu: stworzy możliwość bezpiecznego parkowania aut mieszkańców, powstanie nowy chodnik oraz droga dojazdowa z oświetleniem. Zaparkowane auta na osiedlowej drodze dojazdowej znikną, wróci dawna przepustowość drogi i chodników dla pieszych.

 

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 4 – KOPERNIK

 

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

 

,,Plac zabaw na szóstkę’’- Kompleks aktywnego wypoczynku dla dzieci i ich opiekunów przy Miejskim Przedszkolu Nr 6

 

Opis skrócony projektu:

 

Kompleks wyposażony  będzie  w bezpieczne, atrakcyjne i funkcjonalne urządzenia do zabaw dla dzieci młodszych. Seria zestawów  zabawowych będzie pełna elementów stymulujących i wspomagających  rozwój dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. Pozwoli rodzicom w bezpiecznych warunkach urzeczywistniać dziecięce marzenia i pobudzać ich wyobraźnię.

 

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 5 – ZAKACZAWIE

 

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

 

Przebudowa podwórza w kwadracie ulic: Drukarska, ul. Św.Trójcy, St. Moniuszki w Legnicy-Etap II

 

Opis skrócony projektu:

 

Przebudowa wnętrza podwórza - przebudowa wjazdu na teren podwórka, wytyczenie miejsc parkingowych (w tym dla osób niepełnosprawnych), zamontowanie oświetlenia oraz nasadzenie zieleni.

 

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 6 - REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ

 

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

 

Drugi etap przebudowy nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych.

 

Opis skrócony projektu:

 

Projekt polega na wykonaniu remontu istniejącego chodnika na skrzyżowaniu ul. Rzeczypospolitej
i ul. Wiązowej co rozwiąże problem bezpieczeństwa pieszych. Natomiast budowa parkingu rozwiąże problem braku miejsc postojowych dla mieszkańców osiedla oraz wiernych przyjeżdżających do kościoła. W wyniku tych prac powstałoby około 35 miejsc postojowych

 

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 7 - STARE MIASTO

 

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

 

Przebudowa podwórka przy ul. Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena

 

Opis skrócony projektu:

 

W wyznaczonym obszarze ulicy Zielonej 1,2,3 chodzi o objęcie projektem podwórka od strony ulicy Złotego Florena. Projekt zakłada wykonanie odwodnienia oraz utwardzenie podwórka, uporządkowanie zieleni, nasadzenie drzew i krzewów, rekultywacja trawników, odnowienie chodników.

 

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 8 – TARNINÓW

 

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

 

Rewitalizacja terenów zielonych przy zbiorniku wodnym "Glinki" w Lasku Złotoryjskim

 

Opis skrócony projektu:

 

Uporządkowanie zieleni, instalacja elementów architektury parkowej, wytyczenie ścieżek mineralnych.

 

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 9 – FABRYCZNA

 

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

 

Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Zosinek przy ul. Fredry od nr 32 do 20

 

Opis skrócony projektu:

 

Budowa parkingu umożliwi parkowanie samochodów po prawej stronie ulicy zgodnie z przepisami regulującymi poruszanie się i parkowanie pojazdów samochodowych w strefie zamieszkania.

 

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 10 – ASNYKA

 

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

 

Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Legniczanie razem głosują kolejne psie wybiegi i sale integracyjną budują!

 

Opis skrócony projektu:

 

Budowa na terenie legnickiego schroniska: 1. Indywidualnych ogrodzonych wybiegów dla psów
z zadaszeniem, będących przedłużeniem ich boksów. Edycja obejmie 10 boksów. Pies bez ingerencji personelu będzie mógł korzystać ze swojego wybiegu wg własnych potrzeb i możliwości. 2. Całorocznego pawilonu integracyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży.

 

Kwota: 270.000,00 zł

 

Obszar nr 11 - POŁUDNIOWY

 

Nazwa rekomendowanego projektu (zadania) wraz z szacunkową kwotą realizacji:

 

Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej na osiedlu przy ul. Wielogórskiej. ETAP II

 

Opis skrócony projektu:

 

Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej posadowionej na dalszej części Dz. 93/45 i zachodniej części Dz. 963 na osiedlu przy ul.Wielogórskiej.

 

Kwota: 270.000,00 zł

 

  • W ramach LBO 2022 zagłosowało 7363 mieszkańców. Jest to wynik lepszy o 1233 w odniesieniu do poprzedniej edycji.

 

 Głosowanie statystyki

 

  1. Podział na płeć:

 

- Mężczyźni (3203 osoby) 43,5 %

 

- Kobiety (4160 osób) 56,5 %

 

  1. Podział na wiek

 

- Do 25 lat (18.06%)

 

- 26 - 35 lat (19.22%)

 

- 36 - 49 lat (30.4%)

 

- 50 - 59 lat (10.77%)

 

- 60+ lat (21.55%)

 

  1. Podział głosów na urządzenia

 

- Komputery (3385)

 

- Urządzenia mobilne (3882)

 

- Punkt stacjonarny CDO (96)Reklama


Reklama