Zakwalifikowany czy nie? Dziś wyniki rekrutacji do szkół średnich


Dziś rozstrzyga się najbliższa przyszłość absolwentów szkół podstawowych, bo dziś właśnie ogłaszane są wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. W Legnicy do szkół publicznych zakwalifikowano 1181 uczniów. Jak informuje Krzysztof Duszkiewicz, z -ca prezydenta Legnicy - dla 79 uczniów trzeba będzie znaleźć plan B, bo do wskazanej we wniosku szkoły się nie dostali.


Skompletowaną liczbę nowych uczniów mają te szkoły, które od lat cieszą się największą popularnością : II i I Liceum Ogólnokształcące, czy legnicki "Energetyk". Zaskoczeniem było natomiast dużo mniejsze zainteresowanie  tzw."Ekonomem" 

Kolejnym krokiem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jest ... wycieczka do szkoły. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych muszą potwierdzić wolę podjęcia przez ich dziecko nauki w danej szkole. By to zrobić trzeba dostarczyć do placówki oryginały dokumentów, ewentualnie uzupełnić brakujące. Jest na to czas do 30 lipca br. do godz. 15.00. Dopiero po zakończeniu tego etapu, 2 sierpnia br. szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. Od 3 do 5 sierpnia odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.Reklama


Reklama