Zygmunt Urban nie żyje, pogrzeb w piątek 10 lipca


7 lipca w wieku 91 lat zmarł Zygmunt Urban, wielka postać legnickiej opozycji. Od lat 60-tych ubiegłego wieku skupiał wokół siebie "pod nosem sowietów" środowiska zorientowane na odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu lubelskiego (KUL)wiele lat pracował  jako bibliotekarz w Technikum Elektroenergetycznym w Legnicy. Jego oddziaływanie na młodzież, aktywność w Duszpasterstwie Akademickim w końcu przystąpienie do Konfederacji Polski Niepodległej i działalność w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela  (ROPCiO) doprowadziły w roku 1979 do jego aresztowania i zwolnienia z pracy. Był aktywny w czasie pierwszej Solidarności i w stanie wojennym. Przeciwnik porozumienia przy Okrągłym Stole. Całe życie poświęcił wszczepianiu młodzieży  idei  Niepodległości Polski i dążenia do niej . Zmiany, jakie zaszły w Polsce  po '89 roku, kierunek w którym zmierzała Polska, przeżywał jako osobisty dramat. Po obaleniu 4 czerwca 1992r. rządu Jana Olszewskiego ("Nocna zmiana"), w którym służyło paru jego przyjaciół, zapadł się w sobie. Żył na uboczu wydarzeń otoczony opieką i miłością żony Marii. A tak  o  Zygmuncie Urbanie mówi Romuald Szeremietiew - wiceminister i minister Obrony Narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, poseł na Sejm RP w latach 1997-2001, jednocześnie przyjaciel Urbana.


 

Wspomnienie tej wyjątkowej osoby w rozmowie Stanisława Obertańca - dyrektora Radia Plus z Romualdem Szeremietiewem - wiceministrem i ministrem Obrony Narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, zapraszamy. Rozmowa została nagrana 23.05.2019 roku. 


  

 

 

Wspomnienie tej wyjątkowej osoby w rozmowie Stanisława Obertańca - dyrektora Radia Plus ze Zdzisławem Bilskim – emerytowanym nauczycielem, przyjacielem Zygmunta Urbana.


Więcej  informacji na temat Zygmunta Urbana można przeczytać tutaj:  https://dlp90.pl/index.php?kid=5&id=5dae0a5c11601      http://www.encysol.pl/wiki/Zygmunt_UrbanReklama


Reklama