Spis Rolny 2020. Tylko do 8 lipca trwa nabór rachmistrzów


 Przygotowania do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 są już w toku. W całej Polsce będzie on przeprowadzony od 1 września do 30 listopada. Kandydaci na rachmistrzów spisowych mogą się zgłaszać do 8 lipca. Realizacją spisu na terenie naszego miasta kieruje prezydent Legnicy, będący jednocześnie Gminnym Komisarzem Spisowym. Procedurze spisowej podlegają gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne), osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Spis jest obowiązkowy, a bezpieczeństwo danych zapewnione przez zabezpieczenie programów komputerowych oraz szkolenie rachmistrzów i ich zobowiązanie do zachowania tajemnicy (składają przyrzeczenie).

Rolnicy i inne podmioty są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi poprzez:

  • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej;

    odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,

  • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Jeśli rolnik nie ma w domu dostępu do internetu, w Urzędzie Miasta Legnicy zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do pomieszczenia wyposażonego w sprzęt komputerowy.

Nabór rachmistrzów w Urzędzie Miasta Legnicy prowadzony będzie do 8 lipca br. Do pracy przy spisie zostaną ostatecznie zakwalifikowane dwie osoby. Postępowanie wyłaniające rachmistrzów polega na wcześniejszym szkoleniu, w dniach od 3.08.2020 r. do 11.09.2020 r., i przeprowadzeniu egzaminu sprawdzającego online. Rachmistrzami zostaną te osoby, które zdobędą największą ilość punktów na egzaminie.

 

Rachmistrzem może zostać osoba spełniająca następujące kryteria: (1) pełnoletnia, (2) zamieszkała na terenie Legnicy, (3) posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, (4) posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie, (5) która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich przy użyciu urządzeń mobilnych (terminali) lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19.

 

Ilość gospodarstw do zbadania w wywiadach bezpośrednich na terenie Legnicy to 465. Rachmistrzowie terenowi będą realizować wywiady bezpośrednie w dniach od 1.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zaleźć można na stronie internetowej https://rolny.spis.gov.pl/

 

Materiały dotyczące procedury naboru rachmistrzów spisowych w Legnicy są dostępne na www.legnica.eu:

 Reklama


Reklama