Jak leczyć samotność seniora?


 

 

Samotność to chora, z którą coraz częściej zmagają się osoby starsze. Jak to zmienić? W Legnicy Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej zorganizowało konferencję "W trosce o rozwój duchowy w każdym okresie życia i dobre relacje w rodzinie i wspólnocie”. Na spotkanie z członkami stowarzyszenia przyjechali wykładowcy z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, którzy mówili o budowanie dobrych relacji między pokoleniami, a także o duchowości seniorów, jako elementu wymiany międzypokoleniowej. Coraz większa grupa osób starszych czuje się samotna. Pokazują to badania przeprowadzone 2018 roku na zlecenie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. Aż 3 na 10 Polaków w wieku powyżej 80 lat ma poczucie osamotnienia. Parafialne Kluby Seniora czy Uniwersytety Trzeciego Wieku są szansą na "wyciągnięcie” osób starszej z domu.


Przyczyn samotności jest wiele m.in. przejście na emeryturę, śmierć współmałżonka, choroba czy wyjazdy członków rodziny na stałe poza granice kraju.

Konferencja "W trosce o rozwój duchowy w każdym okresie życia i dobre relacje w rodzinie i wspólnocie” zorganizowana w Legnicy poprzedziła planowany na 18 maja w Krzeszowie V Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej pod patronatem Biskupa Legnickiego prof. dr hab. Zbigniewa Kiernikowskiego.

 

 

 Reklama


Reklama