Sztuczne lodowisko w Legnicy ponownie czynne


Lodowisko w Legnicy wraca po przerwie - ponownie można korzystać z lodowej tafli przy ulicy Sejmowej od 07 lutego 2020 r. 

Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 09:45 do 20:00

Obowiązuje podział na tercje z przerwami technicznymi :
I Tercja: 9:45 – 10:30
II Tercja: 10:45 – 11:30
III Tercja: 11:45 – 12:30
IV Tercja: 12:45 – 13:30

Przerwa Techniczna – 13:30 – 14:00
V Tercja: 14:00 – 14:45
VI Tercja: 15:00 – 15:45
VII Tercja: 16:00 – 16:45

Przerwa techniczna – 16:45 – 17: 15
VIII Tercja: 17:15 – 18:00
IX Tercja: 18:15 – 19:00
X Tercja: 19:15 – 20:00

Cennik biletów wstępu i wypożyczalni łyżew :

Bilety wstępu na ślizgawkę (tercja 45 min )
– bilet wstępu normalny 8,00 zł
– bilet wstępu ulgowy 4,00 zł
– Karta Dużej Rodziny – bilet wstępu normalny 4,00 zł
– Karta Dużej Rodziny – bilet wstępu ulgowy 2,00 zł

Karnety wstępu na ślizgawkę (tercja 45 min.):
– karnet wstępu na 6 wejść normalny 40,00 zł
– karnet wstępu na 6 wejść ulgowy 17,00 zł
– Karta Dużej Rodziny – karnet wstępu 6 wejść normalny 20,00 zł
– Karta Dużej Rodziny – karnet wstępu 6 wejść ulgowy 8,50 zł

Ulgowe bilety wstępu przysługują:
– dzieciom i młodzieży uczącej się do lat 18
– studentom do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom za
okazaniem ważnej legitymacji
Dzieci do lat 3 (pod opieką osoby dorosłej) – wstęp wolny

Wypożyczenie łyżew (1 godzina)
– dzieci i młodzież szkolna 2,50 zł
– osoby dorosłe 5,00 zł

 Reklama


Reklama