Legnickie kluby sportowe otrzymały rządowe dotacje


 Dziewięć legnickich klubów sportowych otrzymało dotacje w ramach rządowego programu „Klub” w wysokości 10 tys. zł (kluby jednosekcyjne) lub 15 tys. zł (wielosekcyjne). Dofinansowanie otrzymały: UKS Ekonom Legnica, Legnicki Klub Taekwon-do, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Młodzieżowy Klub Sportowy Miedź Legnica, Klub Sportowy „Konfeks” Legnica (15 tys. zł), Klub Karate Shotokan TORA (15 tys. zł), Ognisko TKKF Śródmieście Legnica, Uczniowski Klub Sportowy Delfinek, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Olimp, Ośrodek Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży „Strzelec” w Legnicy. W tym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na ten cel ponad 41 mln zł. Ministerialne dofinansowanie trafi do 3.732 małych i średnich klubów sportowych. Sport powszechny to fundament spójnej piramidy szkoleniowej. Dlatego tak ważne są inicjatywy ukierunkowane na aktywizację dzieci i młodzieży, takie jak Rządowy Program KLUB, dzięki któremu tysiące podmiotów w Polsce otrzymuje bezpośrednie wsparcie finansowe mówi Witold Bańka, szef MSiT. Rządowy Program „KLUB” to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Beneficjentami programu są dzieci i młodzież do 18. roku życia. Wsparciem w ramach tego programu objętych zostanie blisko 155 tys. dzieci i młodzieży oraz 7,2 tys. trenerów. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na organizację obozu sportowego, zakup sprzętu oraz wynagrodzenie dla szkoleniowców.

 Reklama


Reklama