Międzynarodowy Festiwal Pax et bonum per musicam
Pokój i dobro przez muzykę. W czwartek we Wrocławiu rozpocznie się XII edycja tego wyjątkowego festiwalu. Wystapią światowej klasy muzycy. W programie znajdą się utwory różnych narodów, oparte na tematach czerpiących z ich kultury. Jeden z utworów każdego koncertu ma bezpośrednio odnieść się do idei POKOJU, co ma podkreślić uniwersalizm idei festiwalu zawartej w nazwie. Ideą festiwalu są także "Muzyczne Spotkania Kultur", stąd w koncercie poświęconym muzyce różnych narodów publiczność usłyszy muzykę z Armenii.  Festiwal potrwa do niedzieli.


 Podczas festiwalu zostanie przedstawiony cyklu koncertów artystów polskich i zagranicznych najwyższej klasy w programie dobranym do wnętrza, w którym będzie odbywał się koncert, a także do idei festiwalu: "pokój i dobro przez muzykę". W programie znajdą się utwory różnych narodów, oparte na tematach czerpiących z ich kultury.

Jeden z utworów każdego koncertu ma bezpośrednio odnieść się do idei POKOJU, co ma podkreślić uniwersalizm idei festiwalu zawartej w nazwie. Koncerty mają być również pretekstem międzyreligijnych i międzykulturowych spotkań różnych grup zamieszkujących Wrocław i województwo. Dla studentów planuje się kurs improwizacji prowadzony przez Thierry Escaich’a.

Planowane są 3 koncerty w ramach cyklu letniego „DEBIUTY”, promującego młodych wyróżniających się studentów i absolwentów polskich uczelni muzycznych oraz 3 koncerty jesienne: 1) francuskiego organisty, mistrza improwizacji i kompozytora Thierry Escaich’a, 2) polskiego kompozytora, organisty o wirtuozowskiej technice, jednego z najlepszych improwizatorów - Henryka Jana Botora,3) Ideą festiwalu są także „Muzyczne Spotkania Kultur”, stąd w koncercie poświęconym muzyce różnych narodów publiczność usłyszy zespół kameralny: Kamila Radzimowskiego (duduk) z zespołem w repertuarze muzyki Armenii.

Ostatni z koncertów jest również zwieńczeniem międzyreligijnego spotkania „Asyż we Wrocławiu” i stanowi szczególną okazję do corocznych spotkań, wymiany doświadczeń i wzajemnego poznawania tradycji i kultur wielu grup etnicznych i wyznawców różnych religii zamieszkujących Wrocław. Festiwal Muzyczne Spotkania Kultur na trwałe wpisał się w obraz Wrocławia szerząc ideę tolerancji, równości i dialogu, promując Wrocław, wskazując na jego multikulturowe korzenie, a przede wszystkim dbając o wzrost zainteresowania i edukacji mieszkańców w obszarze muzyki czerpiącej ze spuścizny różnych kultur: żydowskiej, arabskiej, litewskiej, ormiańskiej, azjatyckiej i afrykańskiej.  W roku 2013 Festiwal otrzymał nominację do nagrody Muzycznej Miasta Wrocławia. W 2014 byliśmy partnerem Światowych Dni Muzyki we Wrocławiu organizując koncerty. Jesteśmy partnerem ESK 2016 organizując dwa autorskie projekty.

XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL „Pax et bonum per musicam” i imprezy towarzyszące 2015

 15.10 – 18.10.2015

 

L.p.

Termin

Wydarzenie

1.

15.10.2015, godz. 19.00

Czwartek

HENRYK JAN BOTOR – recital organowy

 

Miejsce: Kościół Ewangelicki przy ul. Kazimierza Wielkiego 29. Wrocław

 

2.

17.10.2015, godz. 18.00

Sobota

 

THIERRY ESCAICH’A (FRANCJA) – recital organowy

Miejsce: Kościół pw. Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim

3.

18.10.2015, godz. 09.00

Niedziela

 

Godz. 15.00

 

Godz. 17.00

Kurs interpretacji muzyki organowej – Akademia Muzyczna we Wrocławiu

 

 

„Asyż we Wrocławiu” – spotkanie międzyreligijne

 

Koncert kameralny Kamil Radzimowski ze zespołem

Miejsce: Aula PWT ul. Katedralna 9

 

     

 

 Reklama


Reklama