Rękopisy Juliusza Słowackiego oraz rotulusy włączone do Polskiej Listy Krajowego Programu UNESCO


Wielkie dzieła Juliusza Słowackiego znajdują się we Wrocławskim Ossolineum już od czasów międzywojennych. Nie bez przyczyny miejsce to nazywa się Domem Słowackiego. Dopiero w tym roku rękopisy dołączają do programu „Pamięć Świata”. Wśród nich są między innymi: „Konrad Wallenrod”, „Lilla Weneda”, wiersz „Testament Mój”, czy „Grób Agamemnona”.
Reklama


Reklama