Słuchacze UTW rozpoczęli nowy rok akademicki


Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu rozpoczęli rok akademicki 2018/2019.  Podczas uroczystej inauguracji już po raz dwunasty nastąpiła immatrykulacja nowych studentów UTW w Bolesławcu. Słuchaczami UTW są osoby, które ukończyły 55 lat i posiadają status emeryta lub rencisty. UTW ma swoją siedzibę w SP nr 1 przy ul. Jana Pawła II 38c. Koordynatorem działań jest Wiesława Olczyk. Zajęcia prowadzone są w systemie semestralnym, rok akademicki trwa od  października do  maja. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu został powołany na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Porozumienia między Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu a Prezydentem Miasta Bolesławiec. UTW prowadzi działalność w ramach kształcenia ustawicznego ze szczególnym uwzględnieniem  zagadnień ekonomicznych, kultury, sztuki, historii, zdrowia oraz profilaktyki gerontologicznej na rzecz dobrowolnie zrzeszonych emerytów i rencistów.

 Reklama


Reklama